Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Mgr. Gabriela Bujileková

7.5. 2014, 06:05 |  najpravo.sk

Sídlo

Mgr. Gabriela Bujileková
Ždiarska č. 1
040 12 Košice 

Kontakt

e-mail: bujilekovag@centrum.sk
tel.: +421 903 840 126 

Členstvo 

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca