Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ing. Darina Herényiová

21.10. 2016, 17:57 |  najpravo.sk

Sídlo

Ing. Darina Herényiová
Lomnická 45, Košice

Kontakt

e-mail: herenyiova@stonline.sk, tel.: +421 911 650 103, +421 915 975 350

Členstvo 

Člen Slovenskej komory mediátorov
www.komoramediatorov.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca