Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

JUDr. Ján Cáfal, advokát

najpravo.sk • 11.4. 2012, 21:41

Sídlo

JUDr. Ján Cáfal, advokát
Murgašova 3
040 01 Košice

Kontakt 

Tel.:: 0907 152 050
E-mail: cafal@cafal.sk
Web: www.cafal.sk

Advokát

Advokát: JUDr. Ján Cáfal

JUDr. Ján Cáfal

Profil advokátskej kancelárie

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v týchto odvetviach práva:

TRESTNÉ PRÁVO:

 • obhajoba obvinených/obžalovaných v trestom konaní,
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní,
 • vypracovanie trestnoprávnych rozborov,
 • spisovanie trestných oznámení, sťažností a iných podaní,
 • podávanie opravných a mimoriadnych opravných prostriedkov

OBČIANSKE PRÁVO:

 • právne poradenstvo, právne rozbory, spisovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, nájomných zmlúv a iných zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a komplexný právny servis týkajúci sa nehnuteľností,
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • spisovanie žalôb a iných podaní, zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi,
 • zastupovanie v dedičskom konaní,
 • zastupovanie v exekučnom konaní,
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania.

OBCHODNÉ PRÁVO:

 • zabezpečenie komplexnej právnej agendy obchodných spoločností od založenia po likvidáciu,
 • zakladanie obchodných spoločností na kľúč,
 • zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach (zmeny predmetu podnikania, sídla, konateľov, spoločníkov, prevody obchodných podielov, zvyšovanie a znižovanie základného imania, zosúlaďovanie zápisov v obchodnom registri so skutočným stavom a pod.),
 • príprava valných zhromaždení,
 • zastupovanie pred súdmi, registrovými súdmi, živnostenskými a daňovými úradmi,
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok vrátane podávania návrhov na exekučné konanie, zastupovanie v exekučnom konaní, spisovanie žalôb a iných podaní,
 • spisovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, právne rozbory, prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania, spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, ochrana pred nekalosúťažným konaním

RODINNÉ PRÁVO:

 • príprava návrhov a iných podaní, zastupovanie v rozvodových konaniach a konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností (úprava výživného, úprava styku s maloletým dieťaťom a pod.),
 • konanie o určenie alebo zapretie otcovstva,
 • spisovanie všetkých druhov rodičovských dohôd.

PRACOVNÉ PRÁVO:

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom,
 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce,
 • právne posúdenie pracovnoprávnych vzťahov,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pred súdmi a štátnymi orgánmi,
 • vypracovanie pracovných interných predpisov,
 • výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru a dohoda o skončení pracovného pomeru,
 • náhrada škody v pracovnom práve.

SPRÁVNE PRÁVO:

 • vypracovanie vybraných podaní,
 • zastupovanie v správnom konaní,
 • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy,
 • spisovanie a podávanie žalôb a opravných prostriedkov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, návrhov na konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.
Mapa

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: