TlačPoštaZväčšiZmenši

297/2019 Z. z.

29.10. 2019, 19:15 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Maroš Kondrót.

            Predložený návrh zákona predstavuje technickú novelu zákona o regulácii, ktorá reaguje na podnety z praktickej aplikácie zákona a prináša zmeny, ktoré prispievajú k jeho lepšej aplikácii.

            Ide o upresnenie vymedzenia tarify za prevádzkovanie systému, ďalej sprísnenie podmienok pridelenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému a úpravu cenovej regulácie v prípade rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny vo viacerých etapách.

Predkladaný návrh zákona nemá žiadne negatívne sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti a taktiež nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. augusta 2019.

 

B.        Osobitná časť

 

K Čl. I

 

K bodu 1

 

Navrhované znenie precizuje súčasný text zákona o regulácii a vyplýva z aplikačnej praxe.

 

K bodu 2

 

Navrhované znenie sprísňuje doterajšie podmienky pridelenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému a to pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému. Bližšie sa špecifikuje kompetencia úradu určiť individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky, pričom v praxi ide o niektoré podniky priemyselnej výroby. Ide o podniky zabezpečujúce primárnu výrobu, ktoré sú podstatné pre riadne fungovanie ekonomiky v Slovenskej republike s vysokou elektroenergetickou náročnosťou. Doterajšia podpora vo forme obmedzenia výšky platieb tarify za prevádzkovanie systému by mala chrániť veľkých odberateľov elektriny pred nadmernými nákladmi spôsobenými platbou plnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému, ktoré by inak v dôsledku ich vysokej úrovne odberu elektriny vytvorili neprimeranú finančnú záťaž, spôsobilú ovplyvniť ich konkurencieschopnosť na európskom a globálnom trhu.

 

K bodu 3

 

V zmysle súčasného znenia § 14 ods. 14 zákona o regulácii v sieťových odvetviach sú regulované subjekty oprávnené požiadať o zmenu cenového rozhodnutia pri zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo príplatku, ale aj pri zmene technológie výroby elektriny, ak k nim došlo v priebehu obdobia poberania podpory doplatkom. To je odôvodnené, ak rekonštrukcie zariadení prebiehajú vo viacerých etapách, najmä v prípade zložitých priemyselných prevádzok, kde je výroba elektriny len doplnkovou činnosťou, ale účinne prispieva k plneniu cieľov štátu v oblasti ochrany ovzdušia a energetickej efektívnosti. Jedným z účelov vládnej novely zákona č. 309/2009 Z. z.z roku 2018 bolo podriadiť výstavbu a rekonštrukciu zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby novým legislatívnym pravidlám, ktoré zabezpečia, že prevádzková podpora sa bude po novom poskytovať len zariadeniam, ktoré uspejú v aukciách a splnia sprísnené podmienky.

Z dôvodu predídenia prípadným interpretačným problémom vznikajúcim pri implementácii nových pravidiel podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby sa preto navrhuje obmedziť lehota, počas ktorej možno uskutočniť zmenu podmienok podpory pri starších rekonštrukciách prebiehajúcich vo viacerých etapách a dokončených v priebehu obdobia poberania podpory, a to na tri roky odo dňa oznámenia cenového rozhodnutia. Po uplynutí tejto lehoty budú môcť byť vydané už len nové cenové rozhodnutia regulovaným subjektom, ktoré splnia sprísnené podmienky podpory (najmä uspejú v aukciách).

 

K bodu 4

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v roku 2018 vydal podľa § 12, 13, 14 zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení účinnom do 31. 12. 2018 rozhodnutia v konaniach o cenovej a vecnej regulácii. Úrad v týchto konaniach určil rozhodnutím pre OKTE, a.s. tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému pre rok 2019.

Od 1. 1. 2019 je účinný zákon o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z., ktorý mení pravidlá pre priznanie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému.

V čase vydania cenového rozhodnutia úradu pre OKTE o určení tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému nebolo ešte účinné znenie zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. a nebol ani účinný všeobecne záväzný právny predpis podľa § 40 ods. 1 písm. b) až e), g) až i), l), n) a o) zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.      

Vzhľadom na potrebu zachovania právnej a ekonomickej istoty a stability systému tarify  za prevádzkovanie systému, jej uplatňovania a zúčtovania OKTE, a.s a účastníkmi trhu s elektrinou navrhujeme vyššie uvedené ustanovenie.

Dôvodom je odstránenie pochybností o spôsobe a výške účtovania tarify za prevádzkovanie systému v období roku 2019 do doby vydania nového cenového rozhodnutia úradu o určení tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému podľa zákona       o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.  

 

K Čl. II

 

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. augusta 2019.

 

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 108
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NS SR: Posudzovanie právoplatnosti súdneho rozhodnutia v inej veci

Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou ...

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková: Boj s extrémizmom a kroky špeciálnej prokuratúry sú významnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-boj-proti-extremizmu-a-k/521750-clanok.html

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vníma boj proti extrémizmu a kroky Úradu ...

Šikuta: Personálna situácia v občianskoprávnom kolégiu NS SR je zláhttps://www.teraz.sk/slovensko/j-sikuta-personalna-situacia-v-obc/521723-clanok.html

Personálna situácia v občianskoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu SR sa zhoršuje.

ZSS: Otvorený list opodstatnene poukazuje na nedostatkyhttps://www.teraz.sk/slovensko/zss-otvoreny-list-sudcov-opodstatnene/521719-clanok.html

Sudcovia v otvorenom liste zo 7. januára upozorňujú, že nová súdna mapa spomalí súdne ...

Rezort spravodlivosti plánuje diskutovať o podmienkach väzbyhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-planuje-otvorit-trestny-poriado/521697-clanok.html

Iniciatívu podporilo takmer 120 advokátov a príslušníkov iných právnických profesií.

Rezort spravodlivosti: Usilujeme o otvorenú komunikáciu o návrhochhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-usilujeme-sa-vzdy-o-otvorenu-ko/521583-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti sa vždy usiluje o otvorenú komunikáciu o návrhoch, ktoré ...

Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina opäť zadržalihttps://www.webnoviny.sk/byvalu-predsednicku-krajskeho-sudu-zilina-opat-zadrzali/

Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina Evu Kyselovú opäť zadržali.

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: