TlačPoštaZväčšiZmenši

172/2015 Z. z.

26.10. 2015, 17:11 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

 

A. Všeobecná časť

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.

 

 Cieľom predkladaného návrhu zákona je úprava kompetencií tvorby a realizácie štátnej politiky v oblasti ľudských práv.

 

Na tento účel návrh zákona vymedzuje v kompetenčnom zákone generálnu kompetenciu tvorby a realizácie štátnej politiky v oblasti ľudských práv a zveruje ju do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a to vrátane doterajšej koordinačnej kompetencie, ktorú vykonávalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zostáva zachovaná kompetencia poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv.  Dôvodom je skutočnosť, že k presunu kompetencií medzi rezortmi dochádza najmä pre  blížiace sa predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie počas už prebiehajúcej dotačnej výzvy. Keďže odborné personálne zázemie poskytovania dotácii na rezorte zahraničných vecí a európskych záležitostí plní aj iné úlohy v rámci rezortu a zabezpečuje realizáciu dotačnej schémy v oblasti zahraničnej politiky, nie je možné tieto kapacity v tomto čase delimitovať. Ministerstvo spravodlivosti SR však bude na procese poskytovania dotácii v oblasti ľudských práv aktívne participovať ako v oblasti prípravy nových výziev, tak aj vyhodnocovania žiadostí o dotácie.

 

 Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom  Európskej únie.

 

 Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.

 

            Návrh zákona bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Materiál prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 18. marca 2015.

B. Osobitná časť

 

K Čl. I

K bodu 1

Navrhuje sa, aby ministerstvom zodpovedným za tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky v oblasti ľudských práv, ako aj za jej koordináciu bolo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

K bodu 2

Účelom navrhovanej zmeny je zachovať kompetenciu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri poskytovaní dotácií v oblasti ľudských práv. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej zostávajú aj jeho kompetencie v oblasti ľudských práv majúce základ v jeho pôvodnej pôsobnosti podľa § 14 ods. 1 a 2.

 

K bodu 3

Zmena sa navrhuje v záujme spresnenia vymedzených kompetencií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky po dohode s príslušným ministerstvom. Doteraz používaný pojem „osvetová činnosť“ je príliš široký a zahŕňa v sebe aj také činnosti, ktoré nesúvisia s vymedzenými kompetenciami a činnosťou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (napr. osveta v oblasti environmentalistiky, zdravotníctva, bezpečnosti pri práci, atď.). Z tohto dôvodu sa navrhuje zaviesť bližšie špecifikovaný pojem „kultúrno-osvetová činnosť“, ktorý sa v súčasnosti bežne používa v kultúrno-spoločenskej a výchovno-vzdelávacej praxi.

 

K bodu 4

V prechodnom ustanovení § 40x sa upravuje prechod kompetencie z pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti ľudských práva s výnimkou poskytovania dotácií, kde zostáva zachovaná pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

 

K Čl. II

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2015.

 

 V Bratislave, 18. marca 2015

 

 

 

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

 

Tomáš Borec

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 773
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA – Lehota na podanie správnej žaloby opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k právnym účinkom žaloby opomenutého účastníka.

JUDIKATÚRA: Vylúčenie člena družstva, právne účinky odvolania a lehota na podanie odvolania voči vylúčeniu člena družstva

NS SR sa vyjadril k účinkom vylúčenia člena družstva a k súvisiacim otázkam (lehota na podanie odvolania a účinky odvolania).

JUDIKATÚRA – Rodinné prídavky v Rakúsku prispôsobené štátu bydliska detí sú v rozpore s právom Únie

Súdny dvor rozhodol, že sporná rakúska právna úprava, keďže prispôsobuje rodinné dávky v závislosti od štátu pobytu detí príjemcu, ...

JUDIKATÚRA – Identifikácia žalovaného prostredníctvom EVČ motorového vozidla

Je EVČ motorového vozidla dostatočným identifikačným údajom na účel označenia žalovaného v žalobe?

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Zo súdnej praxe 3/2022

Zo súdnej praxe 3/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 3/2022

Právny obzor 3/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: