Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

72/2012 Z. z.

najpravo.sk • 4.3. 2012, 15:40

Dôvodová správa:

Všeobecná časť:

Súčasné znenie zákona povoľuje poľovnej stráži usmrtiť psa, mačku vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od trvalo obytného domu. V predmetnom ustanovení zákona nie sú jasne stanovené podmienky za akých môže člen poľovníckej stráže toto právo využiť. Súčasné znenie zákona dáva právo usmrtiť psa, mačku, ktorý sa ocitne v poľovnom revíri napr: i v sprievode majiteľa, pokiaľ pes odbehne od chaty, hospodárskej budovy a iné.

Poslanecká novela je reakciou na intenzívnu spoločenskú požiadavku občanov Slovenskej republiky aby došlo ku konkrétnym zmenám v zákone č. 274 / 2009 Z.z. o poľovníctve.

Konkrétny návrh zákona upravuje práva a povinnosti člena poľovnej stráže a tak isto sprísňuje povinnosti držiteľa psa. Špecifikuje povinnosť označiť psa pri vstupe do poľovného revíru. Nami navrhované znenie úplne vypúšťa možnosť usmrtiť mačku v poľovnom revíri.

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Novela zákona nebude mať žiadny dopad na rozpočet verejnej správy.

Osobitná časť:

K Čl. I.

K bodu 1:

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zmenu v § 24 ods. 3.

K bodu 2:

Predmetným ustanovením sa špecifikujú psy, ktoré majú zákaz voľne sa pohybovať po poľovnom revíri.

K bodu 3:

Ruší sa zákaz pohybu mačiek v priestoroch poľovného revíru.

K bodom 4 a 5:

Stanovujú sa presné podmienky za akých je možné požadovať náhradu v prípade, ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri. Zároveň sa v ďalšom ustanovení ukladá povinnosť majiteľovi psa, ktorý je evidovaný, nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená jeho psom. Táto škoda sa presne vypočíta v peniazoch podľa platného cenníka. Týmto ustanovením bude majiteľ psa nepriamo donútený, aby dodržiaval pravidlá ustanovené v zákone č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravuj niektoré podmienky držania psov. Porušením povinnosti nahlásiť usmrtenie zveri alebo spôsobeniu škody na zveri sa držiteľ psa dopúšťa priestupku podľa § 76 písm. c) zákona o poľovníctve.

K bodu 6:

Od účinnosti zákona bude možné usmrtiť len voľne sa pohybujúceho psa, ktorý sa bude nachádzať vo vzdialenosti väčšej viac ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby a súčasne nebude mať na sebe nasadený obojok alebo prsný postroj vo výraznej farbe odlišnej od farbi jeho srsti. Toto oprávnenie sa však nebude vzťahovať na poľovné psy, ktoré v priebehu poľovačky nemôžu mať na sebe z bezpečnostných dôvodov žiadne obojky.

K bodu 7:

Zrušuje sa oprávnenie usmrcovať mačky v poľovnom revíri.

K Čl. II.

Účinnosť sa stanovuje k 1. augustu 2011. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1379

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: