Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

232/2012 Z. z.

najpravo.sk • 9.9. 2012, 20:08

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Predloženým návrhom ústavného zákona sa mení súčasná ústavná úprava trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Navrhované zmeny spočívajú v zrušení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s trestným stíhaním poslancov.

V novom znení čl. 78 ods. 3 sa navrhuje, aby súhlas na vzatie do väzby poslanca dávala Národná rada Slovenskej republiky.

Dôvodom na zrušenie poslaneckej imunity je zrovnoprávnenie poslancov s ostatnými občanmi Slovenskej republiky.

V nadväznosti na zmenu v ústave je potrebné vykonať zmeny v niektorých zákonoch, a to v Trestnom poriadku, zákone Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady a zákone č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Predložený návrh ústavného zákona nie je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh ústavného zákona nepredpokladá dopad na verejné financie, zamestnanosť a ani vplyv na životné prostredie.

II. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Cieľom nového znenia čl. 78 ods. 3 je zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a ponechanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so vzatím poslanca do väzby.

K bodu 2

Oproti súčasnému stavu sa v čl. 78 ods. 4 navrhuje, aby v prípade, ak bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán zadržanie poslanca ihneď oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený.

K bodu 3 a 4

Podľa čl. 136 ods. 1 sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky majú imunitu rovnako ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. V prvom bode návrhu ústavného zákona sa imunita poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zrušuje, a preto je potrebné túto skutočnosť premietnuť aj do čl. 136 vypustením odseku 1 a následne legislatívne upraviť čl. 131 ods. 1. Otázka imunity sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je riešená v čl. 136 ods. 2 a v ustanovení § 14 ods. 3 a 4 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

K čl. II

S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť ústavného zákona od 1. septembra 2012.

Bratislava máj 2012 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2486

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: