Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

223/2012 Z. z.

najpravo.sk • 9.9. 2012, 20:03

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony ako iniciatívny materiál.

Návrh zákona reaguje na akútnu situáciu v poľnohospodárskej výrobe vyvolanú extrémnym a dlhotrvajúcim nedostatkom zrážok v roku 2012. Návrh zákona rieši poskytovanie podpory z environmentálneho fondu na účely včasného predchádzania vzniku, zmiernenia vplyvu a odstraňovanie následkov extrémnych poveternostných podmienok, ktoré vznikajú v dôsledku prebiehajúcich globálnych, regionálnych a lokálnych klimatických zmien. Ide najmä o extrémne sucho a nedostatok vlahy a zrážok, ale môže ísť napríklad aj o časté opakované prívalové dažde, ktorú sú pre poľnohospodársku výrobu rovnako nebezpečné ako dlhotrvajúce sucho. Poľnohospodári v podmienkach Slovenskej republiky pociťujú klimatické zmeny pravdepodobne najviac, pretože extrémny nedostatok zrážok alebo iné extrémne poveternostné podmienky v tomto odvetví majú najvýraznejšie negatívne dopady.

Predložený návrh sa použije v prípade, kedy nie je možné použiť ustanovenia zákona č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou. Ide teda o situáciu, kedy nepôjde o poveternostné podmienky, ktoré je možné prirovnať k prírodnej katastrofe.

Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty vyšších územných celkov, rozpočty obcí, zamestnanosť, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Osobitná časť

K Čl. I

K čl. I bodu 1

Vytvára sa priestor na poskytnutie pôžičky zo strany Environmentálneho fondu Pôdohospodárskej platobnej agentúre na zmiernenie vplyvu a odstraňovanie následkov extrémnych poveternostných podmienok, ktoré vznikajú v dôsledku prebiehajúcich globálnych, regionálnych a lokálnych klimatických zmien spočívajúcich najmä v extrémnom suchu a nedostatku vlahy a zrážok alebo aj častých opakovaných prívalových dažďoch.

K čl. I bodu 2

Pre PPA sa vytvára priestor s nakladaním s týmito prostriedkami na mimorozpočtovom účte.

K čl. II

Vytvára sa priestor, aby rozpočtová organizácia PPA mohla prijať a poskytovať pôžičku.

K čl. III

Vytvára sa priestor na poskytnutie pôžičky zo strany Environmentálneho fondu Pôdohospodárskej platobnej agentúre na zmiernenie vplyvu a odstraňovanie následkov extrémnych poveternostných podmienok, ktoré vznikajú v dôsledku prebiehajúcich globálnych, regionálnych a lokálnych klimatických zmien spočívajúcich najmä v extrémnom suchu.

K čl. IV

Ustanovenie o účinnosti.

Bratislava, 25. júla 2012

Robert Fico, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek, v. r.

minister pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1062
PoUtStŠtPiSoNe
: