Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

189/2012 Z. z.

najpravo.sk • 9.9. 2012, 19:58

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona má za cieľ zjednodušiť administratívnu náročnosť pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorí vyrábajú a dodávajú elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. V uvedenom prípade ide o výrobcov, ktorí vyrobenú elektrinu prednostne dodávajú do vlastnej elektrickej inštalácie za účelom vlastnej spotreby a prebytok elektriny dodávajú do distribučnej siete. Štát v súčasnosti platnou právnou úpravou nerozlišuje medzi malým výrobcom elektriny a veľkým výrobcom elektriny. Podľa zmeny zákona č. 609/2007 Z. z. je výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie platiteľom dane z elektriny bez ohľadu na to, či ide o dodávku do distribučnej siete alebo o pokrytie vlastnej spotreby s miernym prebytkom, ktorý je dodávaný do distribučnej siete. Z inštalovaných výkonov napr. fotovoltaických zariadení umiestňovaných na rodinných domoch, ktoré sú obvykle do 10 kWp nie je možné dosiahnuť taký objem vyrobenej energie, aby vznikla daňová povinnosť pre výrobcu elektriny. Ďalšie zjednodušenie znamená, že na malých výrobcov sa nevzťahujú ustanovenia týkajúce sa registrácie ako platiteľa dane, podávania daňových priznaní alebo vedenia evidencie.

Vypustenie registrácie neznamená, že štát nebude mať prehľad o množstve vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov, pretože evidenčnú povinnosť ako aj štatistiku výrobcov má k dispozícii Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstvo hospodárstva SR a distribučné energetické spoločnosti.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.

Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na environmentálnu oblasť.

Osobitná časť :

K Čl. I

K bodom 1, 2 a 3

Predmetným ustanovením sa ustanovuje malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja, ktorým je osoba, ktorá vyrába a dodáva elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. Na takéhoto malého výrobcu elektriny sa nevzťahujú ustanovenia týkajúce sa registrácie ako platiteľa dane, podávania daňových priznaní alebo vedenia evidencie. Ak malý výrobca elektriny dodáva ním vyrobenú elektrinu do distribučnej siete dodáva ju priamo ako oslobodenú od dane.

K bodu 4

Upravujú sa prechodné ustanovenia tak, aby bolo zrejmé že malý výrobca elektriny, ktorý vyrába a dodáva elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW od 1. júla 2012 postupuje podľa nového § 15a.

K Čl. II

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2012. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1290

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: