Streda, 24. júl 2024 | meniny má Vladimír , zajtra Jakub
Predplatné
Streda, 24. júl 2024 | meniny má Vladimír , zajtra Jakub
TlačPoštaZväčšiZmenši

V novembri nadobudne účinnosť vyhláška o kamerových zabezpečovacích systémoch

najpravo.sk • 5.11. 2014, 20:21

Od 1. novembra 2014 je účinná vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme č. 274/2014 Z. z. Vydalo ju Ministerstvo vnútra SR po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej vypracovanie vyplýva zo zákona NR SR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorý ukladá povinnosť zriadiť kamerový zabezpečovací systém na niektorých verejných športových podujatiach. Zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2014 a nahradil predchádzajúci zákon NR SR  č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí. Zároveň ním bola zrušená dovtedajšia vyhláška č. 332/2009 Z. z. o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme.

K návrhu vyhlášky vzniesli pripomienky počas medzirezortného pripomienkového konania aj Slovenský futbalový zväz a Slovenský zväz ľadového hokeja. Ministerstvo vnútra SR väčšinu ich návrhov zapracovalo do vyhlášky.

Využitie kamerového systému

Dôvodom zriadenia kamerového zabezpečovacieho systému je snaha o zamedzenie prejavov diváckeho násilia, extrémizmu a vandalizmu na verejných športových podujatiach. Ide o jeden z preventívnych prostriedkov ako predchádzať protiprávnemu konaniu.

Vyhotovené záznamy je možné využiť na účely trestného, priestupkového, správneho, občianskeho alebo disciplinárneho konania. Kamerový systém tiež slúži na identifikáciu osôb, ktorým bola uložená sankcia v podobe zákazu účasti na verejných podujatiach, a na základe tejto identifikácie sa takejto osobe neumožní vstup na podujatie.

Kde je kamerový systém povinný

Kamerový zabezpečovací systém je povinný zriadiť organizátor rizikového podujatia pri vchodoch a východoch športového zariadenia a v jeho priestoroch. (Podujatie môže byť označené za rizikové organizátorom, športovým zväzom, obcou alebo Policajným zborom.)

Povinný je ho zriadiť aj organizátor podujatia na futbalovom alebo hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, a ak to ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu.

Ak organizátor rizikového podujatia nezriadi kamerový systém, zápas sa môže podľa zákona konať len v prípade splnenia zákonom stanovených náhradných opatrení, napríklad zrušenia účasti fanúšikov hostí. Zároveň musí byť naplnený aj predpoklad, že opatrenia budú postačujúce na zabezpečenie pokojného priebehu podujatia.

Kontrolu inštalácie a funkčnosti kamerového systému vykonáva najmenej raz ročne príslušný športový zväz v súčinnosti s Policajným zborom.

Fungovanie a zloženie kamerového systému

Kamerový zabezpečovací systém umožní v čase konania verejného športového podujatia nepretržité monitorovanie priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme.

Skladá sa z identifikačného a monitorovacieho podsystému. Identifikačný podsystém sa ešte delí na softvérový a záznamový podsystém.

Kamery identifikačného podsystému sa umiestňujú pri vchodoch a podľa potreby aj v iných priestoroch športového zariadenia. Identifikačný podsystém slúži na snímanie osôb a ich porovnávanie s evidenciami informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach.

Porovnávanie nasnímaných osôb sa bude môcť vykonávať dvoma spôsobmi. Organizátor podujatia ho môže realizovať priamo identifikačným softvérovým podsystémom, ktorý vhodným spôsobom (napr. akusticky) upozorní, že sa osoba nachádza v evidencii informačného systému. Druhou možnosťou je manuálne porovnávanie snímok s evidenciami informačného systému.

V prípade, že sa nasnímaná osoba nachádza v evidencii informačného systému, nebude jej umožnený vstup na športové podujatie. (Informačný systém podľa zákona vytvára a prevádzkuje národný športový zväz futbalu a hokeja. Sú v ňom vedené údaje napríklad o osobách, ktoré boli postihnuté za divácke násilie alebo im bol uložený zákaz účasti na verejných podujatiach.)

Kamery monitorovacieho podsystému sa umiestňujú v priestoroch a pri východoch športového zariadenia. Monitorovací podsystém slúži na snímanie osôb, uchovávanie záznamu z kamier a zároveň zobrazuje záznamy na zobrazovacom zariadení. Kamerový systém musí byť zriadený tak, aby nezasahoval do súkromia fyzických osôb, ktoré nie sú účastníkmi podujatia. Priestory monitorované kamerovým systémom musia byť zreteľne označené ako monitorované.

Kamerový systém nainštalovaný do 31. októbra 2014 musí spĺňať podmienky vyhlášky najneskôr od 1. januára 2015.

Hlavné rozdiely oproti predchádzajúcej vyhláške

  • Nová vyhláška v porovnaní so zrušenou vyhláškou zvýšila nároky na minimálne technické požiadavky systému. Ustanovuje sa tiež, že svetelné podmienky pri snímaní kamerovým monitorovacím podsystémom musia byť také, aby bolo možné jednoznačne identifikovať fyzickú osobu alebo predmet.
  • Nová vyhláška zároveň umožnila aj manuálne porovnávanie snímok osôb s evidenciami informačného systému.
  • Do vyhlášky bola vložená aj možnosť prepojenia snímky osoby s informáciami na vstupenke.

Priestupky podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí

Od 1. februára 2014, kedy vstúpil do platnosti zákon o organizovaní verejných športových podujatí, do konca septembra 2014 zaznamenala polícia 70 priestupkov. Zatiaľ boli udelené pokuty v sume celkom 3680 eur. Nie všetky priestupky sú už uzavreté. Najvyššiu pokutu - 400 eur dostal fanúšik , ktorý pod vplyvom alkoholu hodil na futbalovom zápase AS Trenčín – ŠK Slovan počas konania zápasu pivovú fľašu smerom na tribúnu fanúšikov. Následne vybehol k plotu, ktorý oddeľuje fanúšikov, a vulgárne ich urážal. Medzi najčastejšie páchanými priestupkami v súvislosti s organizovaním verejných športových podujatí polícia eviduje prejavy sympatií k hnutiam, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd. Ďalej neuposlúchnutie príkazu policajta a verejné podnecovanie voči rómskej menšine.

Zdroj: Polícia SR
Ilustračné foto: sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1892

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: