Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Súdna rada schválila ďalších kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu

22.8. 2021, 15:13 |  najpravo.sk

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhov kandidátok na vymenovanie do funkcie sudkyne

  • JUDr. Zuzanu Mikulovú, LL.M. s pridelením na Okresný súd Košice II
  • Mgr. Viktóriu Špyrkovú s pridelením na Okresný súd Banská Bystrica
  • Mgr. Janu Fandákovú, LL.M. s pridelením na Okresný súd Spišská Nová Ves a predkladá prezidentke Slovenskej republiky v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, návrh Súdnej rady Slovenskej republiky schválených kandidátok na vymenovanie do funkcie sudkyne.

JUDr. Jana Martinčeková

Súčasne prijala v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu Kontrolnej komisie č. 1 Súdnej rady Slovenskej republiky a po vykonaní dohľadu podľa § 27he zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov stanovisko: JUDr. Jana Martinčeková, sudkyňa Krajského súdu v Žiline, dodržiava povinnosť sudkyne spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudkyne bude vykonávať riadne a prekladá v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 14 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov JUDr. Janu Martinčekovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na základe výsledkov verejného vypočutia, preverenia majetkových pomerov a vykonania dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti v druhom kole výberového konania, na výkon funkcie sudkyne na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 20. augusta 2021.

 JUDr. Michal Matulník

Súdna rada prijala v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu Kontrolnej komisie č. 6 Súdnej rady Slovenskej republiky a po vykonaní dohľadu podľa § 27he zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov stanovisko: JUDr. Michal Matulník, advokát, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne a predkladá po absolvovaní prípravného vzdelávania kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu podľa § 28d ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia a overenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti v treťom kole výberového konania, prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie JUDr. Michala Matulníka, advokáta, za sudcu Slovenskej republiky s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Mgr. Michal Novotný

Súdna rada prijala v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu Kontrolnej komisie č. 6 Súdnej rady Slovenskej republiky a po vykonaní dohľadu podľa § 27he zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov stanovisko: Mgr. Michal Novotný, sudca Krajského súdu v Trnave dodržiava povinnosť sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne a prekladá v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 14 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov Mgr. Michala Novotného, sudcu Krajského súdu v Trnave, na základe výsledkov verejného vypočutia, preverenia majetkových pomerov a vykonania dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti v treťom kole výberového konania, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 20. augusta 2021.

 prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Súdna rada Slovenskej republiky prijala v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu Kontrolnej komisie č. 6 Súdnej rady Slovenskej republiky a po vykonaní dohľadu podľa § 27he zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov stanovisko: prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., vysokoškolský profesor, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne a predkladá po absolvovaní prípravného vzdelávania kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu podľa § 28d ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia a overenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti v treťom kole výberového konania, prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie prof. JUDr. PhDr. Petra Potáscha, PhD., vysokoškolského profesora, za sudcu Slovenskej republiky s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

JUDr. Katarína Cangárová, LL.M., PhD.

Súdna rada Slovenskej republiky prijala v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu Kontrolnej komisie č. 6 Súdnej rady Slovenskej republiky a po vykonaní dohľadu podľa § 27he zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov stanovisko: JUDr. Katarína Cangárová, LL.M., PhD., advokátka, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudkyne bude vykonávať riadne a predkladá po absolvovaní prípravného vzdelávania kandidátky na vymenovanie do funkcie sudkyne podľa § 28d ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 141a ods. 6 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky, na základe výsledkov verejného vypočutia a overenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti v treťom kole výberového konania, prezidentke Slovenskej republiky návrh na vymenovanie JUDr. Kataríny Cangárovej, LL.M., PhD., advokátky, za sudkyňu Slovenskej republiky s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca