TlačPoštaZväčšiZmenši

SEMINÁR: Výkon exekúcie zrážkami zo mzdy

27.1. 2013, 21:13 |  PR

– priebeh exekučného konania vykonávaného zrážkami zo mzdy a z iných príjmov a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k výkonu exekúcie

Poznáte všetky povinnosti, ktoré má zamestnávateľ v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)? Podrobné informácie o právach a povinnostiach podľa Exekučného poriadku a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch získate na seminári vedenom odborníkom priamo z praxe. 

Prednášajúcim je JUDr. Marek Perdík – konateľ spoločnosti zaoberajúcej sa exekučným vymáhaním pohľadávok a poradenskou činnosťou pre právnické a fyzické osoby, ktorých sa exekúcia priamo týka. Je autorom noviel účinných zákonov z rôznych právnych odvetví. Dlhoročná prax pôsobenia na území Slovenskej republiky a Českej republiky sú zárukou podrobného uvedenia do problematiky a systematickej analýzy.

Seminár je určený  zamestnávateľom, zamestnancom, účtovníkom, mzdovým pracovníkom a ekonómom. 

Poplatok:

119,- eur bez DPH

Miesto a dátum:

Bratislava, 4.2.2013 (pondelok)

28.2.2013 (stvrtok)

21.3.2013 (stvrtok) 

Obsah seminára:

Začatie exekučného konania a súbeh spôsobov vykonávania exekúcie:

 • význam exekučného konania a formy vymáhania dlhov
 • jednotlivé spôsoby vykonávania exekúcie a význam súbehu rôznych spôsobov vykonávania exekúcie
 • začatie exekučného konania zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 • poradie pohľadávok pri vykonávaní exekúcie zrážkami zo mzdy
 • vzťah nemocenskej dávky, rodičovskej dovolenky, materskej dovolenky a výkonu exekúcie zrážkami zo mzdy
 • rozsah zrážok

Rozdiel medzi príkazom na začatie exekúcie a príkazom na vykonanie exekúcie:

 • príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy a jeho význam pre zamestnávateľa
 • príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a jeho význam pre zamestnávateľa
 • náležitosti príkazu na začatie exekúcie a príkazu na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy

Dohoda zamestnanca (s oprávneným alebo zamestnávateľom) o výške vykonávaných zrážok

Význam a spôsob výpočtu tretinového systému pri vykonávaní exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov:

 • podstata tretinového systému pri výpočte zrážok zo mzdy
 • presný postup pri výpočte tretinového systému
 • základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy

Prednostné pohľadávky pri vykonávaní zrážok zo mzdy:

 • rozdiel medzi vykonávaním zrážok zo mzdy z jednej a z dvoch tretín
 • jednotlivé pohľadávky s prednostným právom

Najčastejšie problémy v praxi pri výpočte tretinového systému pri vykonávaní exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov:

 • vykonávanie zrážok zo mzdy vo viacerých exekučných konaniach
 • opakujúce sa plnenia a ich výkon exekúcie zrážkami zo mzdy
 • poskytovanie preddavku (zálohy) na mzdu
 • preplácanie „diét" v rámci pracovného pomeru a vzťah k exekučnému konaniu

Zmena platiteľa mzdy a povinnosti (bývalého a budúceho) zamestnávateľa pri tejto zmene:

 • informačná povinnosť vo vzťahu k tretím osobám
 • ostatné povinnosti pri zmene platiteľa mzdy
 • niekoľko platiteľov mzdy

Vzťah medzi zrážkami zo mzdy podľa Zákonníka práce a Exekučného poriadku

Odklad a zastavenie exekúcie:

 • odklad exekúcie zrážkami zo mzdy
 • zastavenie exekúcie zrážkami zo mzdy

Výplata vykonaných zrážok:

 • výplata vykonaných zrážok exekútorovi
 • výplata vykonaných zrážok oprávnenému
 • výplata vykonaných zrážok viacerým oprávneným
 • výplata mzdy viacerými zamestnávateľmi

Sumy nepodliehajúce exekúcii pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov

Vplyv vyživovacej povinnosti na výšku nepostihnuteľnej časti mzdy pri výkone exekúcie zrážkami zo mzdy

 • vplyv počtu vyživovaných osôb na výšku základnej sumy nepostihnuteľnej výkonom exekúcie urážkami zo mzdy („základná suma")
 • výpočet základnej sumy pri povinnosti zamestnanca platiť bežné výživné na maloleté dieťa

Zodpovednosť platcu mzdy za škodu spôsobenú nesprávnym postupom.

 • dlžobná žaloba voči zamestnávateľovi zo strany tretích osôb
 • náhrada škody voči zamestnancovi

Zrušenie zrážok zo mzdy povinného

Diskusia. 

Harmonogram:

 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30 prednáška
 • 10:30 - 10:45 prestávka na občerstvenie
 • 10:45 – 12:15 prednáška
 • 12:15 – 13:00 obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 14:30 prednáška
 • 14:30 – 14:45 prestávka na občerstvenie
 • 14:45 – 16:00 diskusia, ukončenie

Počas seminára je zabezpečené občerstvenie. Zmena programu vyhradená.

Viac informácií na www.iura.sk/seminare.

Záväzné prihlášky zasielajte na korešpondenčnú adresu Iura Edition, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava alebo sa prihláste cez e-mail seminare@iura.sk.

Mediálnym partnerom odborného seminára je portál najpravo.sk. 


Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1767
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zmluvná odmena advokáta

Aby bolo možné považovať zmluvu za dostatočne určitú, postačuje len odkaz na právny predpis, ktorý sám osebe nie je vnútorne rozporný a ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Bezúročnosť spotrebiteľského úveru a premlčacia doba pre vydanie bezdôvodného obohatenia

Bezúročnosť úveru nastupujúca ako ex lege dôsledok porušenia konkrétnych ustanovení zákona o spotrebiteľskom úvere, má v prípade ...

Procesné zavinenie na zastavení konania

Účastník konania, ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

MARTIN RIBÁR: Pohľad z oboch strán mreží na nadužívanie kolúznej väzby a inštitútu kajúcnika v trestných konaniachhttp://www.pravnelisty.sk/clanky/a918-pohlad-z-oboch-stran-mrezi-na-naduzivanie-koluznej-vazby-a-institutu-kajucnika-v-trestnych-konaniach

V člán­ku čer­pám zo svo­jich dl­ho­do­bých osob­ných skú­se­nos­tí a ...

Do 28. februára má byť dočasne pozastavené plynutie súdnych lehôthttps://www.teraz.sk/slovensko/do-28-februara-ma-byt-docasne-pozas/520564-clanok.html

Plynutie súdnych lehôt má byť dočasne pozastavené, rovnako sa má upustiť od vykonávania ...

Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu J. Mazákahttps://www.teraz.sk/slovensko/zoj-nesuhlasi-s-kritikou-sudcov-na-adr/520491-clanok.html

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

Súdna rada zvolila členov hodnotiacich komisií, ich voľba padla na emeritných sudcovhttps://www.webnoviny.sk/sudna-rada-zvolila-clenov-hodnotiacich-komisii-ich-volba-padla-na-emeritnych-sudcov/

Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v tomto roku zvolila za členov hodnotiacich komisií ...

Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazákahttps://www.webnoviny.sk/sudcovia-s-novou-sudnou-mapou-nesuhlasia-ale-nemaju-ani-doveru-v-mazaka/

Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v ...

Ministerka Kolíková predĺži pripomienkovanie zákona o reforme súdnej mapyhttps://www.webnoviny.sk/ministerka-kolikova-predlzi-pripomienkovanie-zakona-o-reforme-sudnej-mapy/

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) sa rozhodla predĺžiť lehotu na ...

Nové časopisy

Justičná revue 11/2020

Justičná revue 11/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Bulletin slovenskej advokácie 12/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 6/2020

Súkromné právo 6/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Zo súdnej praxe 6/2020

Zo súdnej praxe 6/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 6/2020

Právny obzor 6/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: