Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Riešenie sporov online a iné riešenia na posilnenie ochrany spotrebiteľov

30.5. 2012, 17:20 |  najpravo.sk

Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa patria medzi jedny z najprísnejších na svete. Trh sa však neustále vyvíja a ponúka komplexnejšie výrobky, služby a metódy predaja.

Európska komisia v reakcii na tieto výzvy navrhuje ucelenejší prístup Únie k ochrane spotrebiteľov. Spotrebiteľské výdavky v súčasnosti predstavujú viac ako polovicu HDP EÚ. Vylepšený systém by mal zvýšiť dôveru spotrebiteľov a stimulovať konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Cieľom novej stratégie na posilnenie dôvery a rastu počas nasledujúcich dvoch rokov je:

  • zlepšiť bezpečnosť spotrebiteľov prostredníctvom prísnejších právnych predpisov a efektívnejšieho monitorovania trhu;
  • zvýšiť informovanosť spotrebiteľov, napr. o skutočných nákladoch pri spotrebiteľských úveroch či o správnom adresovaní sťažnosti;
  • posilniť presadzovanie práv a postup nápravy v prípade problémov pri nákupe tovaru a služieb;
  • prispôsobiť práva spotrebiteľov spoločenským zmenám – napríklad prispôsobiť práva digitálnemu veku, tak aby zohľadňovali špecifické potreby zraniteľných skupín spotrebiteľov a uľahčili prechod na udržateľnejšie spotrebiteľské správanie.

Stratégia sa zameria na posilnenie ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov pri nákupe potravín, cestovaní, výbere poskytovateľa energií alebo investičného poradcu či pri nakupovaní cez internet.

Komisia doteraz navrhla 16 opatrení týkajúcich sa elektronického obchodu a služieb , ktorých cieľom je zdvojnásobenie maloobchodného elektronického predaja do roku 2015. Týkajú sa zvýšenia ochrany spotrebiteľov, lepšej informovanosti a väčšieho výberu tovaru a služieb.

Riešenie zmluvných sporov

Komisia minulý rok predložila návrhy spôsobov mimosúdneho urovnania sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Vďaka týmto opatreniam by všetci spotrebitelia mohli využiť alternatívne riešenie sporov (ARS), v rámci ktorého nezávislá tretia strana navrhuje riešenie alebo pôsobí ako mediátor medzi spotrebiteľom a obchodníkom.

Riešenie sporov online

Spotrebitelia, ktorí nakupujú tovar cez internet z inej krajiny EÚ, by mali k dispozícii možnosť riešenia sporov online (RSO) – postup podobný alternatívnemu riešeniu sporov, ale výlučne dostupný online.

Tieto riešenia by dopĺňali pomocné nástroje, ktoré EÚ v súčasnosti ponúka spotrebiteľom pri cezhraničných sporoch s obchodníkmi. Príkladom je európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorým sa urýchľujú súdne spory a znižujú náklady na ne v prípade pohľadávok do výšky 2 000 EUR. Od roku 2013 budú mať spotrebitelia k dispozícii na európskom portáli elektronickej justície online formuláre pre riešenie sporov s nízkou hodnotou, čo im ušetrí čas a zjednoduší presadzovanie práv.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Ilustračné foto: najprávo.sk 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť