TlačPoštaZväčšiZmenši

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila podmienečnú milosť v troch prípadoch

26.7. 2021, 19:33 |  najpravo.sk

Milosť udelila prezidentka 29-ročnej žene, ktorá bola v roku 2015 súdom právoplatne odsúdená za spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy na trest odňatia slobody v trvaní 1 rok, 24-ročnej žene, ktorá bola v roku 2017 súdom právoplatne odsúdená za spáchanie prečinu krádeže na trest odňatia slobody v trvaní 3 mesiace a 56-ročnému mužovi, ktorý bol súdom právoplatne odsúdený za zaobstaranie a prechovávanie marihuany na trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov.

Prezidentka udelila podmienečnú milosť matke štyroch maloletých detí

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila podmienečnú milosť 29-ročnej žene G. C., ktorá bola v roku 2015 súdom právoplatne odsúdená za spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy na trest odňatia slobody v trvaní 1 rok.  

V období rokov 2014-2015 spôsobila dlh na výživnom vo výške 416 Eur. Prechádzala v tom čase zložitým obdobím v osobnom i pracovnom živote. Nemala dostatok finančných prostriedkov na uhradenie výživného na svoje najstaršie dieťa. Po výraznom zlepšení svojej rodinnej i finančnej situácie odsúdená doplatila celý svoj dlh na výživnom a v súčasnosti plní svoju vyživovaciu povinnosť načas a v stanovenej výške.

Odsúdená je matkou štyroch maloletých detí, z ktorých najmladšie má 11 mesiacov.  O svoje deti sa riadne stará. Žiadosť o milosť pre G. C. podal jej manžel, ktorý rodinu zabezpečuje najmä finančne. Pracuje v cudzine a v prípade nástupu odsúdenej na výkon zvyšku trestu odňatia slobody by len ťažko vedel zabezpečiť osobnú starostlivosť o deti, ktoré sú ešte v útlom veku.

Z uloženého trestu odňatia slobody G. C. doposiaľ vykonala viac ako mesiac. Od spáchania skutku v roku 2015 vedie bezúhonný život. V súčasnosti nie je trestne stíhaná a nespáchala ani priestupok. Ďalší výkon trestu odňatia slobody sa v jej prípade javí ako neúčelný a mal by veľmi nepriaznivý dopad na jej maloleté deti.                                       

Prezidentka Slovenskej republiky najmä v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o maloleté deti odpustila odsúdenej nevykonaný zvyšok trestu odňatia slobody v trvaní necelých 11 mesiacov pod podmienkou, že po dobu 1 roka odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.

Prezidentka pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.

Prezidentka udelila podmienečnú milosť matke štyroch maloletých detí

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila 23. júla 2021 podmienečnú milosť 29-ročnej žene G. C., ktorá bola v roku 2015 súdom právoplatne odsúdená za spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy na trest odňatia slobody v trvaní 1 rok. 

V období rokov 2014-2015 spôsobila dlh na výživnom vo výške 416 Eur. Prechádzala v tom čase zložitým obdobím v osobnom i pracovnom živote. Nemala dostatok finančných prostriedkov na uhradenie výživného na svoje najstaršie dieťa. Po výraznom zlepšení svojej rodinnej i finančnej situácie odsúdená doplatila celý svoj dlh na výživnom a v súčasnosti plní svoju vyživovaciu povinnosť načas a v stanovenej výške.

Odsúdená je matkou štyroch maloletých detí, z ktorých najmladšie má 11 mesiacov.  O svoje deti sa riadne stará. Žiadosť o milosť pre G. C. podal jej manžel, ktorý rodinu zabezpečuje najmä finančne. Pracuje v cudzine a v prípade nástupu odsúdenej na výkon zvyšku trestu odňatia slobody by len ťažko vedel zabezpečiť osobnú starostlivosť o deti, ktoré sú ešte v útlom veku.

Z uloženého trestu odňatia slobody G. C. doposiaľ vykonala viac ako mesiac. Od spáchania skutku v roku 2015 vedie bezúhonný život. V súčasnosti nie je trestne stíhaná a nespáchala ani priestupok. Ďalší výkon trestu odňatia slobody sa v jej prípade javí ako neúčelný a mal by veľmi nepriaznivý dopad na jej maloleté deti.  

Prezidentka Slovenskej republiky najmä v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o maloleté deti odpustila odsúdenej nevykonaný zvyšok trestu odňatia slobody v trvaní necelých 11 mesiacov pod podmienkou, že po dobu 1 roka odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.

Prezidentka pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.

Prezidentka odpustila zvyšok trestu odňatia slobody odsúdenej matke samoživiteľke 

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila 23. júla 2021 podmienečnú milosť 24-ročnej žene M. N., ktorá bola v roku 2017 súdom právoplatne odsúdená za spáchanie prečinu krádeže na trest odňatia slobody v trvaní 3 mesiace. 

M. N. je cudzou štátnou príslušníčkou, v súčasnosti žije v cudzine. V roku 2017 sa dopustila na území Slovenska opakovane drobnej krádeže, pričom svojím konaním spôsobila škodu vo výške 220 Eur. Z podkladov zistených k žiadosti o milosť vyplýva, že je matkou trojročného syna o ktorého sa stará sama. Jej sociálna situácia je nepriaznivá. Zo správy starostu obce, v ktorej v súčasnosti žije, vyplýva, že ako samoživiteľka sa o maloleté dieťa riadne stará.  

Z uloženého trestu odňatia slobody vo výmere 3 mesiace vykonala doposiaľ 21 dní a následne jej bol výkon trestu prerušený. Od spáchania skutku v roku 2017 vedie bezúhonný život. V súčasnosti nie je trestne stíhaná a nespáchala ani priestupok. Výkon zvyšku trestu odňatia slobody v trvaní 69 dní sa v jej prípade javí ako neúčelný a mal by nepriaznivý dopad na jej maloleté dieťa. Keďže dĺžka uloženého trestu je menej ako 6 mesiacov, nie je možné ho vykonať v jej domovskom štáte.

Prezidentka Slovenskej republiky pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä zložitú sociálnu situáciu odsúdenej. Predovšetkým  v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o jej maloleté dieťa odpustila hlava štátu odsúdenej nevykonaný zvyšok trestu odňatia slobody pod podmienkou, že po dobu 6 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.

Prezidentka pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.

Prezidentka podmienečne zmiernila trest odňatia slobody mužovi, ktorý bol odsúdený na 10 rokov za prechovávanie marihuany

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 23. júla 2021 podmienečnú milosť 56-ročnému mužovi J. Š., ktorý bol súdom právoplatne odsúdený za zaobstaranie a prechovávanie marihuany na trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov.

Hlava štátu pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov najmä mimoriadne okolnosti prípadu, a tiež skutočnosť, že odsúdený s návykovou látkou neobchodoval. V súčasnosti nie je trestne stíhaný a okrem posudzovaného odsúdenia  viedol na Slovensku bezúhonný život, riadne pracoval a staral sa o svoju rodinu. 

Podstata skutku spočívala podľa rozhodnutia súdu v tom, že vo vinohrade, ktorý mu patril, umožnil synovi ako hlavnému páchateľovi, aby zasadil 8 kusov sadeníc marihuany, pričom sám zasadil medzi vinič 2 rastliny. Hodnotenia z ústavu na výkon trestu odňatia slobody sú veľmi kladné, riziko recidívy je u odsúdeného minimálne a resocializačná prognóza je priaznivá.   

Prezidentka Slovenskej republiky sa plne stotožňuje s myšlienkou, že drogovú trestnú činnosť je potrebné prísne postihovať. V uvedenom prípade však 10-ročný trest odňatia slobody možno považovať vzhľadom na okolnosti prípadu, osobu odsúdeného, mieru jeho zavinenia a spoločenskú nebezpečnosť konania za neprimerane prísny, a to aj v kontexte práve prebiehajúcej celospoločenskej diskusie týkajúcej sa revízie vysokých trestných sadzieb za užívanie a držanie marihuany. 

Prezidentka Slovenskej republiky odpustila J. Š. z 10-ročného trestu odňatia slobody jeho časť vo výmere 8 rokov pod podmienkou, že odsúdený počas dvoch rokov od jeho prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody nespácha úmyselný trestný čin. Doposiaľ vykonal viac ako rok z uloženého trestu odňatia slobody a po zmiernení trestu mu zostáva ešte vykonať približne 11 mesiacov trestu. 

Prezidentka Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 a 475 Trestného poriadku.

Zdroj a foto: prezident.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 65
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Právnik

Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti súdnictva a spravodlivosti? Rád či rada analyzuješ komplexné problémy, ...

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: