TlačPoštaZväčšiZmenši

Pokračujú práce na rekodifikácii súkromného práva

19.10. 2020, 15:49 |  najpravo.sk

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková schválila Štatút pracovných skupín pre rekodifikáciu súkromného práva ako svojich poradných orgánov. Vzhľadom na dôležité úlohy, ktoré z neho vyplývajú, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky uverejňuje jeho text, ktorý nadobúda účinnosť dnes, 19. októbra 2020.

 

ŠTATÚT

pracovných skupín pre rekodifikáciu súkromného práva

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka“) podľa čl. 13 Organizačného poriadku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na účely zabezpečenia rekodifikácie súkromného práva (ďalej len „rekodifikácia“) ustanovuje:

Čl. 1

(1) Na účely zabezpečenia rekodifikácie sa zriaďujú pracovné skupiny pre rekodifikáciu, ktorými sú:

a) pracovné skupiny pre občianske právo, a to pre všeobecnú časť, rodinné právo, dedičské právo, vecné právo a záväzkové právo,

b) pracovná skupina pre právo obchodných spoločností.

(2) Predsedu pracovnej skupiny, ďalších členov pracovnej skupiny a tajomníka pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva ministerka spravodlivosti zo zamestnancov ministerstva, ako aj ďalších osôb najmä z akademického prostredia.

(3) Činnosť pracovnej skupiny riadi predseda pracovnej skupiny, ktorý zodpovedá za jej činnosť ministerke; predseda pracovnej skupiny pravidelne informuje ministerku o činnosti pracovnej skupiny.

(4) Predseda skupiny vystupuje v mene pracovnej skupiny navonok a je poverený vedením potrebných konzultácií s inými štátnymi orgánmi, ako aj neštátnymi subjektmi.

(5) Činnosť pracovnej skupiny organizačne a technicky zabezpečuje predseda pracovnej skupiny prostredníctvom tajomníka pracovnej skupiny.

(6) Pracovná skupina je poradným orgánom ministerky.

Čl. 2

(1) Rekodifikácia nadväzuje na Legislatívny zámer rekodifikácie Občianskeho práva schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 13 zo 14. januára 2009 a na výstupy doterajších rekodifikačných komisií.

(2) Rekodifikácia zohľadňuje taktiež koncepčné východiská definované pracovnými skupinami, právo Európskej únie, ako aj najnovšie poznatky právnej vedy a reformné zámery súčasnej vlády.

Čl. 3

(1) Pracovné skupiny zodpovedajú za definovanie koncepčných východísk rekodifikácie a za prípravu vecných riešení, pracovných legislatívnych návrhov, ako aj výsledného znenia návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) Predseda pracovnej skupiny zabezpečuje odbornú diskusiu a oponentúru návrhov podľa odseku 1, a to v užšom formáte v rámci pracovných skupín a ministerstva, ako aj v podobe verejnej diskusie najmä s odbornou verejnosťou (akademická obec, súdy, štátne orgány, profesijná samospráva, podnikateľský sektor, mimovládny sektor a pod.). Predseda pracovnej skupiny môže podľa potreby vytvoriť poradný kruh pracovnej skupiny zložený z členov pracovnej skupiny a ďalších osôb prizývaných na odbornú diskusiu a oponentúru návrhov podľa odseku 1.

Čl. 4

(1) Výstupom pracovných skupín je návrh nového Občianskeho zákonníka a návrh zákonnej úpravy práva obchodných spoločností.

(2) Pracovné skupiny predložia ministerke výstupy podľa odseku 1 do 31. decembra 2021.

Čl. 5

Tento štatút nadobúda účinnosť 19. októbra 2020.

Mária Kolíková v. r.

ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 58
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Termín výstavby väznice na Sabovej sa opäť posunulhttps://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/termin-vystavby-vaznice-na-sabovej-sa-opat-posunul/

Nová väznica na Sabovej pri Rimavskej Sobote mala byť postavená už budúci rok, no nový ...

Prokurátor ÚŠP dal pokyn preveriť údajnú korupciu prokurátorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prokurator-usp-dal-pokyn-preverit-u/510438-clanok.html

O údajnom korupčnom správaní sa prokurátorov hovoril v pléne Národnej rady SR poslanec Alojz ...

Advokáti pod novým vedením: Boreca nahradí Karashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/569866-advokati-pod-novym-vedenim-boreca-nahradi-karas/

Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) bude od nového roku bratislavský advokát ...

NR SR: Sudcovia by mohli odísť z funkcie v 67 rokochhttps://www.teraz.sk/slovensko/sudcovia-by-mohli-odist-z-funkcie-v-67/510397-clanok.html

Sudca by sa mohol po novom verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam.

Skazenosť, predajnosť, úplatkárstvo. Pojem korupcia je podľa polície oveľa širšíhttps://www.webnoviny.sk/skazenost-predajnost-uplatkarstvo-pojem-korupcia-je-podla-policie-ovela-sirsi/

Pojem korupcia je oveľa širší ako úplatkárstvo.

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: