TlačPoštaZväčšiZmenši

Podceňované základné imanie

23.1. 2022, 19:15 |  Bronislava Ondrejová

Vzniku kapitálovej obchodnej spoločnosti predchádza zákonná povinnosť vytvoriť základne imanie. S tým bezprostredne súvisí  podieľanie sa na vkladoch do základného imania každým zo spoločníkov. Faktom je, že základné imanie je podnikateľmi často podceňované. Je v skutočnosti pre obchodnú spoločnosť dôležité?

Základné imanie je v § 58 ods.1 Obchodného zákonníka definované ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Pomer vkladu spoločníka k ostatným predstavuje mieru účasti na spoločnosti, od čoho sa odvíjajú jeho práva a povinnosti, ako aj právne postavenie voči ostatným spoločníkom.

Na úvod je potrebné uvedomiť si, že základné imanie nie je ekvivalentom majetku, ktorý spoločnosť vlastní. Základné imanie predstavuje iba hodnotové vyjadrenie majetku v peniazoch, ktorý spoločníci vkladajú do spoločnosti. Základné imanie zároveň nesúvisí ani s predmetom uskutočňovaného podnikateľského zámeru. Významné je len to, či si spoločnosť splní na začiatok povinnosť danú zákonom a vytvorí základné imanie.

Tvorbe základného imania zodpovedá jeho vytvorenie a reálne udržanie po dobu existencie spoločnosti. Vytvorenie základného imania zabezpečujú prostriedky uvedené  v Obchodnom zákonníku, a to najmä pokiaľ ide o splácanie peňažných alebo nepeňažných vkladov pred vznikom spoločnosti, ďalej požadovaná výška splatenia peňažného vkladu pred tým, než spoločnosť bude zapísaná do obchodného registra a mnoho ďalších. Obchodný zákonník zároveň udržuje základné imanie a vylučuje akékoľvek „rozpúšťanie“ majetku medzi jej spoločníkov alebo tretie osoby napríklad prostredníctvom regulácie vkladov a to najmä v podobe zákazu vrátenia vkladu spoločníkom.

Základné imanie zároveň ovplyvňuje výšku vlastného imania, pričom platí pravidlo, že čím vyššie je základné imanie, tým viac spoločnosť disponuje vlastnými zdrojmi financovania. Vlastné zdroje financovania sú také zdroje, ktoré pochádzajú od samotnej spoločnosti a preto ich nemusí vrátiť. V praxi je avšak časté, že v prípade, ak spoločnosť žiada od banky úver, je pre banku dôležité, aký je pomer vlastných a cudzích zdrojov financovania. Od toho sa potom odvíja ochota banky poskytnúť spoločnosti úver.

V praxi je pomerne častým zaužívaným názorom, že úlohou základného imania v kapitálových spoločnostiach je jeho garančná funkcia. To znamená, že veriteľ spoločnosti má k dispozícii právne prostriedky ochrany. Je avšak diskutabilné, či základné imanie naozaj plní garančnú funkciu v dôsledku toho, že spoločnosť za porušenie záväzkov ručí celým svojím majetkom. Ďalšia skutočnosť je, že častokrát výška základného imania uvedená v obchodnom registri nezodpovedá tomu, že spoločnosť v skutočnosti vytvorila základné imanie zodpovedajúce tejto hodnote.

Novela Obchodného zákonníka č.357/2013 zaviedla zmenu, ktorou spoločnosť musela preukázať splatené vklady do základného imania a to výpisom účtu z banky. Zákonodarca chcel predísť fiktívnemu vytváraniu základného imania, avšak v praxi sa tento proces ukázal ako neefektívny a príliš byrokratický. S účinnosťou zákona od 1.1.2016 dané neplatí a dnes postačuje, ak správca vkladu predloží čestné vyhlásenie na obchodnom registri o tom, že spoločník splnil svoju vkladovú povinnosť. To navádza podnikateľov k tomu, že základné imanie vytvárajú len iluzórne.

Pokiaľ ide o kapitálové obchodné spoločnosti a základné imanie, značnú zmenu predstavuje zavedenie jednoduchej spoločnosti na akcie do Obchodného zákonníka s účinnosťou k 1.1. 2017 V prípade tejto spoločnosti postačuje základné imanie vo výške symbolického 1 eura. Základné imanie v jednoduchej spoločnosti na akcie neplní garančnú funkciu, ale je ukazovateľom toho, do akej miery sa podieľajú na spoločností jednotliví akcionári a zároveň aká je ich právna pozícia voči ostatným akcionárom spoločnosti.

Skutočné vytvorenie základného imania neraz spôsobuje podnikateľom problémy, a to najmä pokiaľ ide o zabezpečenie prostriedkov, ktoré predstavujú vklady do základného imania. Mnoho slovenských podnikateľov hľadá alternatívy a jednou z nich je založenie spoločností mimo územia Slovenska. Vzhľadom na nenáročnosť, blízkosť a podobnosť krajín siahajú na spoločnosť s ručením obmedzením v Českej republike. Podmienky vytvorenia spoločnosti sú v porovnaní s úpravou s.r.o. na Slovensku o niečo viac jednoduchšie a flexibilnejšie, a to aj vo vzťahu k vkladom do základnému imaniu, kde postačuje výška vkladu v hodnote 1 Kč.

Hoci na Slovensku nie je základnému imaniu pripisovaná veľká váha a je takmer železným pravidlom, že podnikatelia ho vytvárajú len za účelom splnenia si zákonnej povinnosti, resp. vytvárajú ho len fiktívne. Podľa nášho názoru by malo základné imanie predstavovať akýsi finančný štart pre začiatok podnikania a jeho hodnota by mala odzrkadľovať rozsah vykonávaného podnikateľského zámeru. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 141
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Vnútroštátne procesné zásady a nekalé zmluvné podmienky

Súdny dvor vyhlásil štyri rozsudky týkajúce sa posudzovania nekalých zmluvných podmienok.

JUDIKATÚRA: Právo advokáta na rešpektovanie privilegovanej korešpondencie

ESĽP sa zaoberal ochranou privilegovanej korešpondencie advokáta.

JUDIKATÚRA: Poskytovanie informácií spotrebiteľom pri predaji tovaru cez Amazon

Právny názor Súdneho dvora k poskytovania informácií spotrebiteľom zo strany obchodníkov pri predaji tovaru cez Amazon.

JUDIKTÚRA: Prítomnosť na pracovisku vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu

Najvyšší súd SR konštatoval, že prítomnosť osôb na pracovisku nemusí automaticky znamenať porušenie predpisov o nelegálnej práci a ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 2/2022

Súkromné právo 2/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 2/2022

Zo súdnej praxe 2/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 2/2022

Právny obzor 2/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2022

Súkromné právo 1/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 1/2022

Zo súdnej praxe 1/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: