TlačPoštaZväčšiZmenši

Pár slov k (ne)možnosti zobrať žalobu späť po vydaní platobného rozkazu

11.9. 2017, 19:35 |  najpravo.sk

Snáď neexistuje na Slovensku prvoinštančný súd, ktorý po rekodifikácii civilného procesného práva nestál pred otázkou, ako sa postaviť k späťvzatiu žaloby po vydaní platobného rozkazu. Zrejme sa v tomto okamihu začudovalo viacero právnikov s otázkou: Veď ide o môj dispozitívny úkon, na ktorý mám nárok až do právoplatného skončenia konania, tak o čom tu „točíte“?

Prvé dva momenty

Každý zainteresovaný právnik si všimol, že súčasná procesnoprávna úprava už neobsahuje ustanovenie obdobné ustanoveniu § 174 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, ktoré platilo do konca júna minulého roku, podľa ktorého ak navrhovateľ vzal návrh v celom rozsahu späť po vydaní platobného rozkazu a v lehote podľa § 172 ods. 1, platobný rozkaz zruší a konanie zastaví súd, ktorý ho vydal. Rovnako postupuje súd, ktorý platobný rozkaz vydal, aj pri čiastočnom späťvzatí návrhu v časti, ktorej sa späťvzatie návrhu týka.

Prvým momentom pri hľadaní správnej interpretácie je teda absencia obdobného ustanovenia.

Poďme k druhému momentu. Tým je nové ustanovenie § 268 CSP, podľa ktorého platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť

  • a) márnym uplynutím lehoty na podanie odporu,
  • b) dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o odmietnutí odporu podľa § 267 ods. 2 písm. c).

Čiže napríklad v situácii, ak odpor proti platobnému rozkazu úplne absentuje, kogentné ustanovenie § 268 písm. a) CSP spôsobí nadobudnutie právoplatnosti platobného rozkazu. Na tomto mieste sa však stretávame s názormi, že podaním späťvzatia žaloby ako dispozitívneho úkonu žalobcu sa vylučuje aplikácia § 268 a do rozhodnutia o podanom späťvzatí platobný rozkaz nemôže nadobudnúť právoplatnosť. Možno racionálny argument, ale kde má pri platobnom rozkaze normatívny základ? Ustanovenie § 145 ods. 2 druhej vety CSP dokonca predpokladá čiastočné späťvzatie len do rozhodnutia vo veci samej, teda do vydania platobného rozkazu. Pri rozsudku, kde nadobudnutie právoplatnosti upravuje § 227 ods. 1 CSP sa späťvzatie explicitne predpokladá v špeciálnom ustanovení § 370 CSP.

Vari analógia?

Podľa stručnej analýzy, ktorú urobil portál najprávo.sk sa v súdnej praxi vyskytujú v súčasnosti tri rôzne procesné postupy, ako sa súdy vysporiadavajú s podaným späťvzatím žaloby (či už úplným alebo čiastočným) po vydaní platobného rozkazu:

1. situácia: Prvoinštančný súd ignoruje podané späťvzatie alebo mu rozhodnutím nevyhovuje, keďže v dôsledku absencie podaného odporu platobný rozkaz nadobudol podľa § 268 CSP právoplatnosť. Podporným interpretačným argumentom je, že ustanovenie obdobné § 174 ods. 5 OSP absentuje.

2. situácia: Prvoinštančný súd sám rozhodne o zrušení platobného rozkazu, či už čiastočnom alebo úplnom a zastavení konania. Niekedy bez citácie zákonných ustanovení, niekedy s odkazom na analogickú aplikáciu § 266 ods. 3 CSP (nemožnosť doručenia), niekedy možno teda aj z nostalgie za predchádzajúcou právnou úpravou (tzv. argument „takto sa to vždy robilo“).

3. situácia: Prvoinštančný súd predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu, a to s poukazom na ustanovenie § 370 CSP a článku 4 ods. 1 (...právna vec sa posúdi podľa ustanovenia tohto alebo iného zákona, ktoré upravuje právnu vec čo do obsahu a účelu najbližšiu posudzovanej právnej veci. ). Len pre úplnosť, podľa ustanovenia § 370 ods. 1 CSP, ktoré je systematicky zaradené v prvej hlave štvrtej časti CSP nazvanej „Odvolanie“, ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia.

Úvahy

Výklad procesnoprávnych ustanovení v tak zásadnej otázke, ako je otázka vzniku exekučného titulu sa môže uberať rôznymi smermi. Je potrebné zhodnotiť nadväzujúcu úpravu exekučného konania (napríklad § 61k ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku)? Je potrebné prihliadať na dôvody späťvzatia, ak napríklad žalovaný po doručení platobného rozkazu postupoval ihneď spôsobom v ňom uvedeným a svoj dlh splnil?

Dôvody späťvzatia však žalobca uvádzať nemusí, napokon dôvodov, ktoré ho mohli viesť k späťvzatiu žaloby môže byť neúrekom a pokiaľ v späťvzatí nepreukáže procesné zavinenie žalovaného, tak sa vystavuje riziku eventuálnej náhrady trov konania žalovaného. Žalobca napríklad môže dodatočne po vydaní platobného rozkazu zistiť, že žalobu podal nedôvodne, keďže k zániku dlhu došlo ešte pred začatím konania. Mal by racionálny základ v tomto prípade postup podľa vyššie uvedenej situácie 1? Možno práve preto sa v praxi čoraz viac (pozrite sudnerozhodnutia.sk) objavuje postup podľa vyššie uvedenej situácie 3.

Otázka teda znie: Ide o zámer, alebo opomenutie legislatívcov? Má sa druhoinštančný súd zaoberať rozhodovaním o dispozitívnom úkone žalobcu v skrátenom konaní prebiehajúcom na prvoinštančnom súde? Vaše názory a skúsenosti privítame v diskusii resp. na sociálnej sieti.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 402
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Aktívna vecná legitimácia správcu majetku obce, náhrada škody na obecnom majetku

Keďže správca majetku obce koná v mene obce pred súdmi, ako i pred inými orgánmi v tých veciach, ktoré sa týkajú majetku obce v jeho ...

Neprípustnosť preformulovania navrhovaného výroku v časti konkretizácie právneho úkonu

Súd nemôže preformulovať výrok navrhovaného neodkladného opatrenia v časti konkretizácie právneho úkonu tak, aby zodpovedal objektívnemu ...

Právo novôt v mimosporových konaniach

Civilný mimosporový poriadok na rozdiel od všeobecnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku je postavený na koncepcii úplného apelačného ...

Odpustenie zmeškania lehoty, práceneschopnosť počas plynutia lehoty na podanie odporu

Prekážka nemusí trvať počas celej lehoty, ale môže nastať aj na jej konci, t. j. aj deň pred skončením lehoty na podanie odporu proti ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Advokátsky koncipient

Sme malá advokátska kancelária s mladým kolektívom, ale i bohatými skúsenosťami, ktorá na trhu pôsobí v rôznych podobách ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Práca v polícii neláka, zboru chýbajú stovky ľudíhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/477252-praca-v-policii-nelaka-zboru-chybaju-stovky-ludi/

Práca v polícii neláka a v zbore chýbajú stovky ľudí. Zatiaľ nepomáha ani zvyšovanie ...

Post předsedy nejvyššího správního soudu? Zeman prý už svého kandidáta máhttps://www.denik.cz/z_domova/post-predsedy-nejvyssiho-spravniho-soudu-zeman-pry-uz-sveho-kandidata-ma-20180718.html

Prezident Miloš Zeman už má téměř jistě vybraného nástupce Josefa Baxy v čele ...

Fico: Vystúpenie Čižnára bolo dobre načasované, robí si svoju robotuhttp://www.teraz.sk/ekonomika/r-fico-vystupenie-j-ciznara-bolo-dobre-n/337447-clanok.html

Čižnár na pondelkovej tlačovej konferencii oznámil, že z celkovo preskúmaných 36 spisov vo ...

Rezort vnútra sa snaží zlepšovať situáciu na oddeleniach dokladovhttp://www.teraz.sk/slovensko/mv-sr-rezort-sa-opatreniami-snazi-zle/337438-clanok.html

Dovolenky pracovníčok plánujú tak, aby neohrozili letnú sezónu alebo vydávanie dokladov.

Mohli sme byť trochu ďalej, hovorí o vyšetrovaní vraždy Kuciaka Čižnárhttps://domov.sme.sk/c/20871770/pri-prvotnych-ukonoch-po-vrazde-kuciaka-boli-chyby-pripustil-ciznar.html

Pochybenia podľa generálneho prokurátora je možné odstrániť.

Rezort vnútra plánuje v Policajnom zbore ďalšie personálne zmenyhttp://www.teraz.sk/slovensko/mv-sr-rezort-planuje-v-policajnom-zbor/337173-clanok.html

Šéfka rezortu vnútra tak reagovala na výsledky prieskumu Eurobarometer, podľa ktorého má ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2018

Bulletin slovenskej advokácie 6/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Právny obzor 3/2018

Právny obzor 3/2018

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2018

Bulletin slovenskej advokácie 5/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 4/2018

Justičná revue 4/2018

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 2/2018

Právny obzor 2/2018

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2018

Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2018

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: