TlačPoštaZväčšiZmenši

Pár slov k (ne)možnosti zobrať žalobu späť po vydaní platobného rozkazu

11.9. 2017, 19:35 |  najpravo.sk

Snáď neexistuje na Slovensku prvoinštančný súd, ktorý po rekodifikácii civilného procesného práva nestál pred otázkou, ako sa postaviť k späťvzatiu žaloby po vydaní platobného rozkazu. Zrejme sa v tomto okamihu začudovalo viacero právnikov s otázkou: Veď ide o môj dispozitívny úkon, na ktorý mám nárok až do právoplatného skončenia konania, tak o čom tu „točíte“?

Prvé dva momenty

Každý zainteresovaný právnik si všimol, že súčasná procesnoprávna úprava už neobsahuje ustanovenie obdobné ustanoveniu § 174 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, ktoré platilo do konca júna minulého roku, podľa ktorého ak navrhovateľ vzal návrh v celom rozsahu späť po vydaní platobného rozkazu a v lehote podľa § 172 ods. 1, platobný rozkaz zruší a konanie zastaví súd, ktorý ho vydal. Rovnako postupuje súd, ktorý platobný rozkaz vydal, aj pri čiastočnom späťvzatí návrhu v časti, ktorej sa späťvzatie návrhu týka.

Prvým momentom pri hľadaní správnej interpretácie je teda absencia obdobného ustanovenia.

Poďme k druhému momentu. Tým je nové ustanovenie § 268 CSP, podľa ktorého platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť

  • a) márnym uplynutím lehoty na podanie odporu,
  • b) dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o odmietnutí odporu podľa § 267 ods. 2 písm. c).

Čiže napríklad v situácii, ak odpor proti platobnému rozkazu úplne absentuje, kogentné ustanovenie § 268 písm. a) CSP spôsobí nadobudnutie právoplatnosti platobného rozkazu. Na tomto mieste sa však stretávame s názormi, že podaním späťvzatia žaloby ako dispozitívneho úkonu žalobcu sa vylučuje aplikácia § 268 a do rozhodnutia o podanom späťvzatí platobný rozkaz nemôže nadobudnúť právoplatnosť. Možno racionálny argument, ale kde má pri platobnom rozkaze normatívny základ? Ustanovenie § 145 ods. 2 druhej vety CSP dokonca predpokladá čiastočné späťvzatie len do rozhodnutia vo veci samej, teda do vydania platobného rozkazu. Pri rozsudku, kde nadobudnutie právoplatnosti upravuje § 227 ods. 1 CSP sa späťvzatie explicitne predpokladá v špeciálnom ustanovení § 370 CSP.

Vari analógia?

Podľa stručnej analýzy, ktorú urobil portál najprávo.sk sa v súdnej praxi vyskytujú v súčasnosti tri rôzne procesné postupy, ako sa súdy vysporiadavajú s podaným späťvzatím žaloby (či už úplným alebo čiastočným) po vydaní platobného rozkazu:

1. situácia: Prvoinštančný súd ignoruje podané späťvzatie alebo mu rozhodnutím nevyhovuje, keďže v dôsledku absencie podaného odporu platobný rozkaz nadobudol podľa § 268 CSP právoplatnosť. Podporným interpretačným argumentom je, že ustanovenie obdobné § 174 ods. 5 OSP absentuje.

2. situácia: Prvoinštančný súd sám rozhodne o zrušení platobného rozkazu, či už čiastočnom alebo úplnom a zastavení konania. Niekedy bez citácie zákonných ustanovení, niekedy s odkazom na analogickú aplikáciu § 266 ods. 3 CSP (nemožnosť doručenia), niekedy možno teda aj z nostalgie za predchádzajúcou právnou úpravou (tzv. argument „takto sa to vždy robilo“).

3. situácia: Prvoinštančný súd predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu, a to s poukazom na ustanovenie § 370 CSP a článku 4 ods. 1 (...právna vec sa posúdi podľa ustanovenia tohto alebo iného zákona, ktoré upravuje právnu vec čo do obsahu a účelu najbližšiu posudzovanej právnej veci. ). Len pre úplnosť, podľa ustanovenia § 370 ods. 1 CSP, ktoré je systematicky zaradené v prvej hlave štvrtej časti CSP nazvanej „Odvolanie“, ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia.

Úvahy

Výklad procesnoprávnych ustanovení v tak zásadnej otázke, ako je otázka vzniku exekučného titulu sa môže uberať rôznymi smermi. Je potrebné zhodnotiť nadväzujúcu úpravu exekučného konania (napríklad § 61k ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku)? Je potrebné prihliadať na dôvody späťvzatia, ak napríklad žalovaný po doručení platobného rozkazu postupoval ihneď spôsobom v ňom uvedeným a svoj dlh splnil?

Dôvody späťvzatia však žalobca uvádzať nemusí, napokon dôvodov, ktoré ho mohli viesť k späťvzatiu žaloby môže byť neúrekom a pokiaľ v späťvzatí nepreukáže procesné zavinenie žalovaného, tak sa vystavuje riziku eventuálnej náhrady trov konania žalovaného. Žalobca napríklad môže dodatočne po vydaní platobného rozkazu zistiť, že žalobu podal nedôvodne, keďže k zániku dlhu došlo ešte pred začatím konania. Mal by racionálny základ v tomto prípade postup podľa vyššie uvedenej situácie 1? Možno práve preto sa v praxi čoraz viac (pozrite sudnerozhodnutia.sk) objavuje postup podľa vyššie uvedenej situácie 3.

Otázka teda znie: Ide o zámer, alebo opomenutie legislatívcov? Má sa druhoinštančný súd zaoberať rozhodovaním o dispozitívnom úkone žalobcu v skrátenom konaní prebiehajúcom na prvoinštančnom súde? Vaše názory a skúsenosti privítame v diskusii resp. na sociálnej sieti.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 153
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Pridať článok

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

Transferové oceňovanie (Seminár)

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových ...

Daňová optimalizácia a štrukturovanie podnikania (Seminár)

Seminár sa bude týkať aktuálnych tém súvisiacich s problematikou daňovej optimalizácie a ...

Aktuálna judikatúra najvyššieho súdu vo veciach územného konania a stavebného práva (Seminár)

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) doteraz ...

Ochrana osobnosti – teória a prax (Seminár)

Laická i odborná verejnosť stotožňuje právny inštitút ochrany osobnosti s § 11 až § 16 ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Hľadáme právnika/právnickú kanceláriu na dlhodobú spoluprácu

Hľadáme právnika/ právnickú kanceláriu na dlhodobú spoluprácu, ktorý/ktorá nám bude zabezpečovať komplexné právne ...

Hľadám

Asistentka v právnickej kancelárii

V prípade záujmu ma kontaktujte na e-mailovej adrese a.skorvanekova@gmail.com alebo tel.č. 0948364965.

Zaujímavé odkazy

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republikyhttp://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch

Modernizovaná stránka vrcholného súdneho orgánu Českej republiky s vyhľadávačom ...

Registre

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Register občianskych združeníhttp://portal.ives.sk/registre/startoz.do

Register Ministerstva vnútra SR, ktorý obsahuje všetky registrované združenia založené podľa ...

Čítali sme

L. Žitňanská: Na kreovaní ÚS by malo participovať viacero zložiek mocihttp://www.teraz.sk/slovensko/l-zitnanska-na-kreovani-us-by-malo-posob/298403-clanok.html

Žitňanská by nezakázala pôsobiť na Ústavnom súde bývalým politikom.

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 2093 ľudíhttp://www.teraz.sk/slovensko/zakon-o-statnom-obcianstve-pripravil-osl/298391-clanok.html

Najčastejšie stratili ľudia slovenské občianstvo prijatím českého. Slovenský pas strácajú ...

Premiér: Nebránim sa sprísneniu kritérií pri výbere sudcov ÚS SRhttp://www.teraz.sk/slovensko/premier-nebranim-sa-sprisneniu-kriterii-/298304-clanok.html

Premiér sa vyjadril aj k sudcom Ústavného súdu SR, ktorých do funkcií tento týždeň ...

Prezidentští kandidáti: Ke jmenování soudců by stačili zákonné požadavkyhttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/prezidentsti-kandidati-ke-jmenovani-soudcu-by-stacili-zakonne-pozadavky_459187.html

Prezidentští kandidáti by při jmenování navržených soudců neměli jiné než zákonem ...

Začal platit protikuřácký zákon, hned přišly pokusy ho zmírnithttps://www.denik.cz/z_domova/zacal-platit-protikuracky-zakon-hned-prisly-pokusy-ho-zmirnit-20171216.html

Jedním z největších kroků ministerstva zdravotnictví byl letos zákon o ochraně zdraví před ...

Cenu za prínos v oblasti ľudských práv získal Andrej Bánhttp://www.teraz.sk/slovensko/cenu-za-prinos-v-oblasti-ludskych-prav-z/298018-clanok.html

Držiteľom ceny za prínos v oblasti ľudských práv sa stal fotograf, novinár, spisovateľ a ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 6/2017

Verejné obstarávanie – právo a prax 6/2017

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 6/2017

Súkromné právo 6/2017

Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 6/2017

Právny obzor 6/2017

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2017

Súkromné právo 5/2017

Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2017

Právny obzor 5/2017

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2017

Verejné obstarávanie – právo a prax 5/2017

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: