TlačPoštaZväčšiZmenši

Pár slov k (ne)možnosti zobrať žalobu späť po vydaní platobného rozkazu

11.9. 2017, 19:35 |  najpravo.sk

Snáď neexistuje na Slovensku prvoinštančný súd, ktorý po rekodifikácii civilného procesného práva nestál pred otázkou, ako sa postaviť k späťvzatiu žaloby po vydaní platobného rozkazu. Zrejme sa v tomto okamihu začudovalo viacero právnikov s otázkou: Veď ide o môj dispozitívny úkon, na ktorý mám nárok až do právoplatného skončenia konania, tak o čom tu „točíte“?

Prvé dva momenty

Každý zainteresovaný právnik si všimol, že súčasná procesnoprávna úprava už neobsahuje ustanovenie obdobné ustanoveniu § 174 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, ktoré platilo do konca júna minulého roku, podľa ktorého ak navrhovateľ vzal návrh v celom rozsahu späť po vydaní platobného rozkazu a v lehote podľa § 172 ods. 1, platobný rozkaz zruší a konanie zastaví súd, ktorý ho vydal. Rovnako postupuje súd, ktorý platobný rozkaz vydal, aj pri čiastočnom späťvzatí návrhu v časti, ktorej sa späťvzatie návrhu týka.

Prvým momentom pri hľadaní správnej interpretácie je teda absencia obdobného ustanovenia.

Poďme k druhému momentu. Tým je nové ustanovenie § 268 CSP, podľa ktorého platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť

  • a) márnym uplynutím lehoty na podanie odporu,
  • b) dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o odmietnutí odporu podľa § 267 ods. 2 písm. c).

Čiže napríklad v situácii, ak odpor proti platobnému rozkazu úplne absentuje, kogentné ustanovenie § 268 písm. a) CSP spôsobí nadobudnutie právoplatnosti platobného rozkazu. Na tomto mieste sa však stretávame s názormi, že podaním späťvzatia žaloby ako dispozitívneho úkonu žalobcu sa vylučuje aplikácia § 268 a do rozhodnutia o podanom späťvzatí platobný rozkaz nemôže nadobudnúť právoplatnosť. Možno racionálny argument, ale kde má pri platobnom rozkaze normatívny základ? Ustanovenie § 145 ods. 2 druhej vety CSP dokonca predpokladá čiastočné späťvzatie len do rozhodnutia vo veci samej, teda do vydania platobného rozkazu. Pri rozsudku, kde nadobudnutie právoplatnosti upravuje § 227 ods. 1 CSP sa späťvzatie explicitne predpokladá v špeciálnom ustanovení § 370 CSP.

Vari analógia?

Podľa stručnej analýzy, ktorú urobil portál najprávo.sk sa v súdnej praxi vyskytujú v súčasnosti tri rôzne procesné postupy, ako sa súdy vysporiadavajú s podaným späťvzatím žaloby (či už úplným alebo čiastočným) po vydaní platobného rozkazu:

1. situácia: Prvoinštančný súd ignoruje podané späťvzatie alebo mu rozhodnutím nevyhovuje, keďže v dôsledku absencie podaného odporu platobný rozkaz nadobudol podľa § 268 CSP právoplatnosť. Podporným interpretačným argumentom je, že ustanovenie obdobné § 174 ods. 5 OSP absentuje.

2. situácia: Prvoinštančný súd sám rozhodne o zrušení platobného rozkazu, či už čiastočnom alebo úplnom a zastavení konania. Niekedy bez citácie zákonných ustanovení, niekedy s odkazom na analogickú aplikáciu § 266 ods. 3 CSP (nemožnosť doručenia), niekedy možno teda aj z nostalgie za predchádzajúcou právnou úpravou (tzv. argument „takto sa to vždy robilo“).

3. situácia: Prvoinštančný súd predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu, a to s poukazom na ustanovenie § 370 CSP a článku 4 ods. 1 (...právna vec sa posúdi podľa ustanovenia tohto alebo iného zákona, ktoré upravuje právnu vec čo do obsahu a účelu najbližšiu posudzovanej právnej veci. ). Len pre úplnosť, podľa ustanovenia § 370 ods. 1 CSP, ktoré je systematicky zaradené v prvej hlave štvrtej časti CSP nazvanej „Odvolanie“, ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia.

Úvahy

Výklad procesnoprávnych ustanovení v tak zásadnej otázke, ako je otázka vzniku exekučného titulu sa môže uberať rôznymi smermi. Je potrebné zhodnotiť nadväzujúcu úpravu exekučného konania (napríklad § 61k ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku)? Je potrebné prihliadať na dôvody späťvzatia, ak napríklad žalovaný po doručení platobného rozkazu postupoval ihneď spôsobom v ňom uvedeným a svoj dlh splnil?

Dôvody späťvzatia však žalobca uvádzať nemusí, napokon dôvodov, ktoré ho mohli viesť k späťvzatiu žaloby môže byť neúrekom a pokiaľ v späťvzatí nepreukáže procesné zavinenie žalovaného, tak sa vystavuje riziku eventuálnej náhrady trov konania žalovaného. Žalobca napríklad môže dodatočne po vydaní platobného rozkazu zistiť, že žalobu podal nedôvodne, keďže k zániku dlhu došlo ešte pred začatím konania. Mal by racionálny základ v tomto prípade postup podľa vyššie uvedenej situácie 1? Možno práve preto sa v praxi čoraz viac (pozrite sudnerozhodnutia.sk) objavuje postup podľa vyššie uvedenej situácie 3.

Otázka teda znie: Ide o zámer, alebo opomenutie legislatívcov? Má sa druhoinštančný súd zaoberať rozhodovaním o dispozitívnom úkone žalobcu v skrátenom konaní prebiehajúcom na prvoinštančnom súde? Vaše názory a skúsenosti privítame v diskusii resp. na sociálnej sieti.

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 272
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Pridať článok

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

EŠIF - nové pravidlá pri kontrole a korekciách pre eurofondové zákazky (Seminár)

Čerpanie eurofondov má svoje prísne administratívne pravidlá, ktorých porušenie je ...

Mediácia a alternatívne riešenie sporov v rámci územnej samosprávy (Seminár)

Seminár sa bude venovať aktuálnym témam, ktoré súvisia s problematikou mediácie a iných ...

Konkurenčná činnosť v pracovnom práve (konkurenčná doložka) (Seminár)

Seminár má za cieľ na rôznych príkladoch z praxe, či judikatúre interpretovať jednotlivé ...

Exekučné konanie podľa právnej úpravy účinnej od 01.04.2017 – aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Seminár)

Novela Exekučného poriadku vykonaná zákonom č. 2/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Študent práva – pomocný pracovník v AK (paralegal)

Máte záujem o získanie praktických skúseností v oblasti práva a oboznámenie sa s advokátskym povolaním v praxi?

Zaujímavé odkazy

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republikyhttp://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch

Modernizovaná stránka vrcholného súdneho orgánu Českej republiky s vyhľadávačom ...

Registre

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Register občianskych združeníhttp://portal.ives.sk/registre/startoz.do

Register Ministerstva vnútra SR, ktorý obsahuje všetky registrované združenia založené podľa ...

Čítali sme

Politici zaspali. Obce se bojí pokut kvůli osobním údajůmhttps://www.denik.cz/z_domova/politici-zaspali-obce-se-boji-pokut-kvuli-osobnim-udajum-20180319.html

Za pár týdnů v Česku stejně jako v ostatních členských zemích EU začnou platit nová ...

Poslanci SPOLU predložia návrh opatrení na ochranu novinárov a médiíhttp://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-spolu-predlozia-navrh-opatreni-/314807-clanok.html

Prísnejšie pravidlá pre posudzovanie koncentrácie vlastníctva a zneužívania dominantného ...

Vláda zaujme postoj ke zrušení možnosti vybrat si exekutorahttps://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/vlada-zaujme-postoj-ke-zruseni-moznosti-vybrat-si-exekutora_472331.html

Navrhovatelům se nelíbí, že věřitelé si mohou vybrat k vymáhání pohledávky kteréhokoli ...

Ústavní soudci zřejmě přijdou o imunitu, novelu podpořila Sněmovnahttps://www.denik.cz/z_domova/ustavni-soudci-zrejme-prijdou-o-imunitu-novelu-podporila-snemovna-20180320.html

Ústavní soudci možná přijdou po vzoru poslanců a senátorů o úplnou přestupkovou imunitu.

Súdy sa vlani opäť spomalili. Obchodné spory prebiehali priemerne takmer dva rokyhttps://aktualne.centrum.sk/slovensko/spolocnost/sudy-vlani-opat-spomalili-obchodne-spory-prebiehali-priemerne-takmer-dva-roky.html?utm_source=freemail&utm_medium=M47&utm_campaign=welcomepage

Priemerná dĺžka súdneho konania vlani narástla vo všetkých štyroch vykazovaných oblastiach ...

SR prehrala na ESĽP päť sporov týkajúcich sa regulovaného nájomnéhohttp://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-prehralo-na-eslp-5-sporov-ty/314666-clanok.html

Európsky súd pre ľudské práva v rozsudkoch skonštatoval porušenie práva na pokojné ...

Nové časopisy

Právny obzor 1/2018

Právny obzor 1/2018

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Zo súdnej praxe 1/2018

Zo súdnej praxe 1/2018

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie – právo a prax 1/2018

Verejné obstarávanie – právo a prax 1/2018

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 1/2018

Súkromné právo 1/2018

Odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2018

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2017

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2017

Bulletin Odboru dokumentácie, analytiky a zahraničných vzťahov Najvyššieho súdu Slovenskej ...

PoUtStŠtPiSoNe
: