TlačPoštaZväčšiZmenši

Najpodstatnejšie zákonné opatrenia v boji proti únikom na DPH

16.9. 2020, 18:01 |  Miroslav Buriánek

Daň z pridanej hodnoty je najdôležitejším zdrojom príjmu štátneho rozpočtu a pritom je pomerne náchylná na daňové úniky. Podľa predbežného odhadu predstavoval v roku 2018 únik na DPH hodnotu 26,9% z potenciálnej DPH v SR. V porovnaní s rokom 2012, kedy medzera na DPH dosiahla svoj vrchol, sa ju podarilo znížiť o viac ako jednu tretinu. Medzi najrizikovejšie sektory na daňové úniky patri poľnohospodárstvo, priemysel, veľkoobchod a maloobchod, ubytovacie a stravovacie služby, profesionálne služby.1Daňovník má nárok na odpočítanie dane v prípade, že je zdaniteľnou osobou, ktorá má postavenie platiteľa dane. Ak nedôjde ku vzniku daňovej povinnosti, nemôže vzniknúť ani nárok na odpočet dane (§ 49 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH). Podstatné je, aby prijaté tovary a služby mali priamu a bezprostrednú väzbu na zdaniteľné plnenie s nárokom na odpočítanie dane. Platiteľ dane musí vedieť objektívne preukázať všetky skutočnosti, na základe ktorých si uplatnil odpočítanie dane, t. j., že prijaté tovary a služby bezprostredne súvisia s jeho ekonomickou činnosťou. Povinnosťou daňovníka nie je kontrolovať, či dodávateľ alebo subdodávateľ vedel, že tieto osoby daň nezaplatili, alebo nepodali daňové priznanie správne. To platí len v prípade, ak daňovník nevedel, že sa podieľa na podvode.Súčasťou skoro každej novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sú legislatívne opatrenia na efektívne potlačenie možnosti podvodných aktivít a zabránenie ich ďalšiemu rozširovaniu. Tieto časté zmeny majú zlepšiť aj legislatívne nástroje s cieľom odradiť subjekty páchajúce podvody v oblasti dane z pridanej hodnoty. Efektívnym spôsobom eliminovať nelegálne aktivity podnikateľských subjektov, platiteľov dane, ktoré majú negatívne účinky na zdravú hospodársku súťaž a znižujú kvalitu podnikateľského prostredia. Jedným z týchto opatrení bol zákon č. 246/2012 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ktorý uplatnil inštitút ručenia za daň. (základ ručenia v zákone o DPH od roku 2004). Tento inštitút predstavoval v uvedenom čase najúčinnejšie opatrenie boja proti podvodom v členských štátoch EÚ (napr. Veľká Británia, Portugalsko, Česká republika, Belgicko, Dánsko). Zákonom č. 334/2017 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o DPH sa zmenili podmienky pre uplatnenie ručenia za daň. Dostatočným dôvodom na ručenie dane je, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude dodávateľom zaplatená alebo skutočnosť, že a) protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka, b) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu. Cieľom inštitútu ručenia za zaplatenie dane na výstupe bolo eliminovať zdaniteľné obchody, ktorých jediným cieľom je zneužitie práva a dosiahnutie vyplatenia neoprávneného nadmerného odpočtu, pričom často krát ide o obchodovanie so službami, u ktorých sa skutočnosť alebo fiktívny obchod ťažko preveruje.

V roku 2014 finančná správa zaviedla kontrolné výkazy pre platiteľov DPH. Podľa finančnej správy elektronické kontrolné výkazy umožňujú krížovú kontrolu daňovej povinnosti a kontrolu odpočtov. Kontrolné výkazy umožňujú odhaľovať tuzemské a cezhraničné karuselové podvody, odhaliť podvody s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr alebo uplatnenie si odpočtu dvakrát z jednej faktúry. Kontrolný výkaz na DPH umožňuje skontrolovať celý dodávateľsko-odberateľský reťazec, znamená zvýšenie komfortu a rýchlosti daňovej kontroly. Kontrolný výkaz eliminoval rizikové transakcie daňových subjektov. Ide o výhodu v porovnaní s predchádzajúcim stavom výkonu daňovej kontroly, zvýšenie jej komfortu a rýchlosti. Kontrolný výkaz eliminoval rizikové transakcie daňových subjektov (zníženie obratu, paradoxne, zvýšilo objem priznanej vlastnej daňovej povinnosti a znížilo uplatnený nadmerný odpočet DPH). Zavedenie kontrolných výkazov spôsobilo zvýšenie počtu ukončených registrácií DPH z úradnej moci. (nekontaktných daňových subjektov, bez vykonávania ekonomickej činnosti, nepodávajúcich daňové priznania).2

Ďalším opatrením v boji proti daňovým únikom je systém eKasa, na ktorý musia byť od 01.07.2019 celoplošne napojení všetci podnikatelia. Napojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy je súčasťou opatrení v boji proti daňovým únikom. Únik na DPH v sektoroch hotelov, reštaurácii, kaviarní, maloobchodov a služieb je stále dosť vysoký. Len v roku 2014 predstavoval únik na DPH v uvedenom sektore sumu 491 miliónov eur.

Európska únia umožňuje od 16.01.2019 členským štátom zaviesť takzvanú celoplošnú fakturáciu bez DPH (reverse charge). Tento systém v praxi znamená, že firmy alebo živnostníci, ktorí sú platcami DPH, si medzi sebou neúčtujú DPH nad 17,5 tis. eur. Systém nad uvedený limit ruší nárok na nadmerný odpočet okrem posledného dodávateľa v reťazci, ktorým je väčšinou maloobchod. EÚ zaviedla tento mechanizmus DPH vzhľadom na veľké daňové úniky v niektorých krajinách, pritom ponechala túto možnosť na každom štáte, či uplatní tento systém fakturácie dane alebo nie. Podobný mechanizmus sa u nás uplatňuje na niektoré tovary ako sú obilie, kovový šrot, hutnícky materiál alebo predaj starších nehnuteľností. U nás sa tento systém boja proti únikom na DPH oproti Česku zatiaľ nepraktizuje.3

Autor:
JUDr. Miroslav Buriánek, PhD.


 

Použitá literatúra:

1/Inštitút daňovej politiky, Daňová medzera na DPH, máj 2019 str. 3

2/ Záverečná správa, Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH, NKÚ SR, december 2017

3/https://www.azzz.sk/2019/02/nova-zbran-proti-danovym-podvodom-kazimir-ju-ale-zatial-odmieta/

Webová stránka Ministerstva financií SR

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 10
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Výška tarifnej hodnoty pri zmene ceny veci alebo práva počas poskytovania právnej služby

Zmena ceny veci alebo práva, ku ktorej dôjde v priebehu poskytovania právnej služby, má vplyv na výšku tarifnej hodnoty a tým aj spôsob ...

Výzva na vyčíslenie trov konania

1. Z ustanovení Civilného sporového poriadku súdu pred rozhodnutím o výške náhrady trov konania podľa § 262 ods. 2 CSP nevyplýva povinnosť ...

Postup súdu v prípade argumentácie konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít

V prípade, ak účastník konania argumentuje konkrétnymi rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít, eventuálne rešpektovaným ...

Účasť intervenienta

Na rozdiel od právnej úpravy v OSP nová právna úprava nepovažuje za intervenciu prípady, ak právnická osoba vystupuje ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SAK: Poskytovanie právnych služieb bez oprávnenia je protizákonnéhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-poskytovanie-pravnych-sluzieb-bez/494362-clanok.html

Skúsenosti s falošnými exekútormi mala v minulosti Slovenská komora exekútorov (SKE)

Združenie miest a obcí vidí v novele cestného zákona nedostatkyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-ne/494335-clanok.html

V uplynulom volebnom období v rámci návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ...

Mazák navrhuje odvolať z funkcie sudcov nad 65 rokov, návrh vítajú aj členovia koalíciehttps://www.webnoviny.sk/mazak-navrhuje-odvolat-z-funkcie-sudcov-nad-65-rokov-navrh-vitaju-aj-clenovia-koalicie/

Členovia vládnej koalície vítajú návrh predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka odvolať z ...

Stíhaný soudce Závurka rezignoval na svou funkci. V justici ale zůstane ještě tři měsícehttps://www.lidovky.cz/domov/stihany-soudce-zavurka-rezignoval-na-svou-funkci-soudcem-ale-zustane-jeste-tri-mesice.A200919_113357_ln_domov_liak

Trestně stíhaný soudce Okresního soudu v Kutné Hoře Milan Závurka se vzdal funkce.

Mesároš zostal naďalej generálnym tajomníkom, aj keď ho ministerka Kolíková chcela vymeniťhttps://www.webnoviny.sk/mesaros-zostal-nadalej-generalnym-tajomnikom-aj-ked-ho-ministerka-kolikova-chcela-vymenit/

Na Ministerstve spravodlivosti SR naďalej zastáva funkciu Generálneho tajomníka služobného ...

Za otvorenú justíciu: Je najvyšší čas na sebareflexiu sudcov a prijatie spoluzodpovednostihttps://www.webnoviny.sk/za-otvorenu-justiciu-je-najvyssi-cas-na-sebareflexiu-sudcov-a-prijatie-spoluzodpovednosti/

Je najvyšší čas na sebareflexiu sudcov a na prijatie spoluzodpovednosti za žalostný stav ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: