TlačPoštaZväčšiZmenši

Medzinárodnoprávny pohľad na zákaz nedeľného predaja

19.6. 2020, 20:56 |  Andrej Poruban

Prebiehajúca diskusia o zákaze maloobchodného predaja v nedeľu by nemala byť ovládaná iba excelovskou tabuľkou, ale zaznieť by mal aj argument pracovným právom, pretože táto otázka je regulovaná na úrovni medzinárodnej zmluvy - Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o týždennom odpočinku v obchode a v úradoch č. 106 z roku 1957.

Slovenská republika dohovor síce neratifikovala, a teda ho nemožno považovať za vnútroštátny prameň práva vo formálnom zmysle, ale aj tak ide o relevantný zdroj inšpirácie pre legislatívy členských štátov. Jeho význam je navyše zosilnený špeciálnym tripartitným charakterom MOP - na prijatie dohovorov sa vyžaduje zhoda medzi reprezentantmi vlád, zamestnancov a zamestnávateľov, z ktorých každý, prirodzene, zastupuje rozdielne záujmy.

Pozornosti všetkých zainteresovaných by nemali ujsť najmä dve ustanovenia:

Článok 6

1. Všechny osoby, na něž se vztahuje tato Úmluva, budou mít právo, s výhradou odchylek uvedených v následujících článcích, na nepřerušený, nejméně 24 hodinový týdenní odpočinek v průběhu každého sedmidenního období.

2. Doba týdenního odpočinku bude pokud možno poskytována současně všem zaměstnancům téhož závodu.

3. Doba týdenního odpočinku se bude pokud možno krýt s tím dnem týdne, který je na základě tradice nebo zvyklostí země nebo oblasti uznáván za den odpočinku.

4. Tradice a zvyklosti náboženských menšin budou v mezích možnosti respektovány. 

Článek 7

1. V případě, kdy povaha práce, povaha služeb poskytovaných závodem, význam obyvatelstva, jemuž jsou služby poskytovány nebo počet zaměstnaných osob neumožňují provádění ustanovení článku 6., budou moci být příslušným úřadem nebo orgánem v každé zemi stanovena opatření za tím účelem, aby stanovené kategorie osob nebo stanovené kategorie závodů zahrnuté do okruhu působnosti této Úmluvy, byly případně podřízeny zvláštnímu režimu týdenního odpočinku s přihlédnutím ke všem sociálním a hospodářským hlediskům. 

2. Osoby, na něž se bude vztahovat tento zvláštní režim, budou mít za každé období 7 dnů právo na odpočinek, jehož celková doba se bude při nejmenším rovnat době stanovené v článku 6.

3. Ustanovení článku 6 se budou vztahovat vždy na personál zaměstnaný v těch úsecích závodu, podléhajícího zvláštnímu režimu, které by podléhaly zmíněným ustanovením v případě, že by byly samostatné.

4. Každá opatření, týkající se provádění ustanovení odstavců 1., 2. a 3. tohoto článku, bude muset být učiněno po poradě s příslušnými reprezentativními organisacemi zaměstnavatelů a pracujících, pokud existují.

Dohovor stojí na troch základných princípoch: i/ kontinuita (najmenej 24 hodín po sebe nasledujúcich hodín) ii/ pravidelnosť (každých sedem dní) iii/ jednotnosť (všetci zamestnanci jedného zamestnávateľa počas tradičného dňa odpočinku).

MOP zastáva pozíciu, že nedeľný odpočinok by mal byť pravidlom, pričom výnimky sú povolené. Ich rozsah by však nemal byť moc široký z dôvodu nebezpečenstva zovšeobecňovania práce v nedeľu (nielen predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác), a to najmä pokiaľ ide o rodinný a spoločenský život zamestnancov.

Samozrejme, udržiavať niektoré prevádzky otvorené aj v nedeľu je potrebné. Ide o rôzne práce, ktoré nemožno prerušiť, ktoré sú nevyhnutné pri ochrane zdravia, doprave, zásobovaní, bezpečnosti, poskytovaní základných služieb spotrebiteľom (hotely, reštaurácie, turistické a zábavné zariadenia), ale aj také, ktoré fungujú iba sezónne.

Ostatné odchýlky musia byť opodstatnené s prihliadnutím na objektívne kritériá podľa Článku 7 dohovoru – povaha práce či služieb, veľkosť obsluhovanej populácie a počet dotknutých zamestnancov.

Prístup zákonodarcu musí byť individualizovaný a založený na ekonomických a sociálnych úvahách. Návod ako postupovať dáva napr. francúzsky najvyšší súd, ktorý posudzoval zákonnú výnimku zo zákazu nedeľného predaja v prípade predaja nábytku a bytových doplnkov. Vo svojom rozhodnutí skonštatoval, že zariaďovanie domu nábytkom je činnosť, ktorá sa vykonáva najmä mimo pracovných dní.

V tomto duchu by nedeľný predaj v supermarkete asi neobstál, ale predaj elektra, či kníh zrejme áno.

Z uvedeného vyplýva, že zákaz predaja v nedeľu by nemal (a ani nemôže) byť univerzálny, ale mal by osobitne zohľadňovať aspekty každého odvetvia. V kontexte uvažovanej "výhrady svedomia" treba tiež zdôrazniť, že je ťažké zabezpečiť skutočne dobrovoľnú povahu práce v nedeľu vzhľadom na ekonomickú závislosť zamestnanca od zamestnávateľa, a to predovšetkým v období vyššej nezamestnanosti. V neposlednom rade, účasť zástupcov zamestnancov, ale i zamestnávateľov je v tomto procese nezastupiteľná.

Cour de cassation, Arrêt n°1646 du 14 novembre 2018 (17-18.259) 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1646_14_40664.html

Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 227
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Nadobudnutie vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu a iné

I. Povinnou náležitosťou dovolania v prípade uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa ustanovenia § 432 C.s.p. (namietaného nesprávneho právneho ...

Užívanie pozemných komunikácií, právomoc súdu

Otázky užívania pozemných komunikácií nemôžu prejednávať a rozhodovať súdy v občianskom súdnom konaní, ale príslušné správne ...

K povinnosti Najvyššieho súdu SR aktivovať veľký senát

bez analytickej právnej vety

Právo na zákonného sudcu a nepredloženie veci na zjednotenie právnych názorov

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídanému ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kolíková uvažuje o zmene právnej úpravy v oblasti sexuálneho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-uvazuje-o-zmene-pravnej-up/555415-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Kľúčové je rozprávať sa o tom, či definícia v Trestnom zákone, ktorá sa orientuje na ...

Advokácia je kľúčová pre fungovanie právneho štátu, Kolíková riešila aj zodpovednosť pri právnych pochybeniachhttps://www.webnoviny.sk/advokacia-je-podla-kolikovej-klucova-pre-fungovanie-pravneho-statu-riesila-aj-zodpovednost-pri-pravnych-pochybeniach/

S otázkou nastavenia správnych mechanizmov voči advokácií sa šéfka rezortu spravodlivosti ...

V Bratislavskom kraji sa vymenilo vedenie piatich okresných prokuratúr, kandidátov bolo málohttps://www.webnoviny.sk/v-bratislavskom-kraji-sa-vymenilo-vedenie-piatich-okresnych-prokuratur-kandidatov-bolo-malo/

Okresné prokuratúry v Pezinku a v bratislavských obvodoch I, II, III a V majú nové vedenie.

Žilinka hovoril na samite prokurátorov o korupcii, Slovensko má tiež nárast prípadov detskej pornografiehttps://www.webnoviny.sk/zilinka-sa-samite-prokuratorov-upozornil-ze-slovensko-malo-vlani-viac-pripadov-detskej-pornografie/

Na Slovensku v roku 2020 zaznamenali o 30 percent viac trestných stíhaní v súvislosti s detskou ...

Exekútori volajú po väčšej stabilite exekučnej legislatívyhttps://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-komora-exekutorov-vola-po-v/555280-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Slovenská komora exekútorov (SKE) volá po väčšej stabilite exekučnej legislatívny na ...

Návštevy a telefonáty v kolúznej väzbe začali schvaľovať elektronickyhttps://www.teraz.sk/slovensko/navstevy-a-telefonaty-v-koluznej-va/555274-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súhlasy s návštevami a telefonátmi obvineným v kolúznej väzbe sú od štvrtka schvaľované ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 4/2021

Justičná revue 4/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 2/2021

Zo súdnej praxe 2/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 2/2021

Súkromné právo 2/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2021

Justičná revue 3/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Bulletin slovenskej advokácie 4/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: