Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
Predplatné
Štvrtok, 30. máj 2024 | meniny má Ferdinand , zajtra Petronela/Petrana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Konferencia: Súčasné trendy vzdelávania v mediácii

PR • 28.3. 2017, 18:11

Mediácia sa stala organickou súčasťou politiky zameranej na zlepšenie prístupu k spravodlivosti, vyplynula z reálnej situácie vzhľadom na rastúci objem súdnych žalôb, predlžovanie súdneho konania, ako aj kvantity a zložitosti legislatívy. Mediácia je podľa zákona mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných, záväzkových alebo pracovnoprávnych vzťahov. Jedným z motivačných faktorov pre využitie mediácie vyplývajúcich zo zákona je, že mediáciu možno použiť v ktorejkoľvek fáze sporu i po začiatku súdneho konania.

Cieľom konferencie je predstaviť rôzne modely vzdelávania mediátorov a ich efektívne využitie v praxi; využitie vzdelávacích  programov o  mediácii pre základné, stredné a vysoké školy a ich uvedenie do praxe; participácia  a podpora projektov cezhraničnej spolupráce pri vzdelávacom procese mediátorov.

Tematické okruhy konferencie:

 • vzdelávanie o mediácii na základných, stredných a vysokých školách
 • vzdelávacie programy o mediácii  v rámci Slovenska a v zahraničí
 • cezhraničná spolupráca pri vzdelávacom procese mediátorov
 • zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o mediácii
 • zmeny, ktoré priniesla novela zákona o mediácii účinná od 1.1.2016 do vzdelávania záujemcov o výkon profesie mediátora na Slovensku
 • ďalšie odborné vzdelávanie mediátorov podľa § 10a zákona o mediácii
 • vzdelávacie programy pre zamestnancov štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a   sociálnej kurately v oblasti mediácie ako odbornej metódy
 • školská a rovesnícka mediácia a jej pozitíva na edukáciu deti pri riešení konfliktov
 • prevencia a intervencia pri riešení konfliktov v škole
 • vzdelávacie programy v biznis mediácii

Záštitu prevzali:

 • Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.,  predseda vlády Slovenskej republiky
 • Ing. Ivan Štefanec, PhD., MBA,  europoslanec, Európsky parlament
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, podpredsedníčka NR SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Bratislavský samosprávny kraj

Vedecký garant konferencie:

 • prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., vysokoškolský profesor, Univerzita Komenského, Bratislava

Vedecký výbor konferencie:

 • prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor, Univerzity Komenského Bratislava
 • prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor, Trnavská univerzita, Trnava
 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. vysokoškolský profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
 • Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., vysokoškolský profesor, predseda, Úsmev ako dar, Bratislava
 • Profª. Fernanda Maria Dias de Araújo Lima, president, THE NATIONAL FOUNDATION FOR MEDIATION OF SOCIAL CONFLICTS-FNMC, Brazília
 • doc. JUDr. Markéta Selucká, PhD., dekanka, Masaryková univerzita, Brno
 • doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., dekanka, Fakulta psychológie, Paneurópska Vysoká škola
 • doc. PhDr. Lenka Holá, PhD., vysokoškolská profesorka, Palackého univerzita, Olomouc
 • doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., prodekan, Fakulta sociálnych štúdií, Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo
 • JUDr. Tomáš Horáček, PhD., vysokoškolský učiteľ, Karlová univerzita, Praha
 • JUDr. Nadežda Šebová, generálna riaditeľka Sekcie: sociálnej a rodinnej politiky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí  rodiny SR
 • JUDr. Karol Kovács, prezident, Notárska komora SR
 • JUDr. Lubomír Hrežďovič, predseda, Slovenská advokátska komora
 • JUDr. Ing. Miroslav Paller, prezident, Slovenská komora exekútorov, Bratislava
 • PhDr. Ernest Kováč, predseda, Asociácia mediátorov Slovenska

Čestní hostia konferencie:

 • J. E. Susan Kleebank, veľvyslankyňa Brazílskej federatívnej republiky
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, podpredsedníčka NR SR
 • Ing. Pavol Frešo, predseda, Bratislavský samosprávny kraj

Všetky informácie o konferencii na:

www.mediacia-ams.com

Asociácia mediátorov Slovenska

Slowackého 5/A

821 04 Bratislava

Email: ernest.kovac@amssk.sk

Mobil: 0905 661 273

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2158
PoUtStŠtPiSoNe
: