TlačPoštaZväčšiZmenši

Dva pohľady na daň z poistenia

20.4. 2018, 16:34 |  najpravo.sk

Čo hovorí Ministerstvo financií SR

Podľa Ministerstva financií SR zákon o dani z poistenia bude prehľadný, jednoduchý a nebude sa dotýkať produktov životného poistenia. Ministerstvo financií SR urobilo po ukončení pripomienkového konania v návrhu zákona viacero zmien. Uvádza, že poistnou daňou sa v plnej miere nahradí 8%-ný odvod z neživotného poistenia, ktorý v súčasnosti platia poisťovne.

Nová daň z poistenia bude mať jednotnú 8% nú sadzbu, ktorá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou PZP, ktoré zostane aj naďalej zodvodnené 8%-ným odvodom. Ministerstvo financií akceptovalo časť pripomienok, o ktorých rokovalo s odborníkmi v rámci rozporových konaní, čím vyšlo v ústrety požiadavkám trhu.

Nová poistná daň podľa ministerstva nahradí v súčasnosti platný poistný odvod a poisťovne tak v zásade nemusia zvyšovať poistné pri všetkých zmluvách, tak ako to avizovali. Tým, že v platnosti bude iba jedna sadzba, celý systém bude jednoduchý a prehľadný a nedôjde k zvýšeniu administratívnej náročnosti, či potrebe veľkých zmien v IT systémoch. Poistná daň je podľa tvrdenia ministerstva štandardný nástroj, ktorý sa bežne používa vo väčšine krajín Európskej únie.

„Týmto krokom bude zabezpečená daňová férovosť pri poskytovaní tovarov a služieb. Poisťovacie služby v Európskej únii totiž nepodliehajú na základe smernice dani z pridanej hodnoty a je preto prirodzené, že sme hľadali spôsob, ako dosiahnuť spravodlivý systém“, uviedol minister financií Peter Kažimír.

Dopady zákona by tak podľa ministerstva klienti poisťovní nemali nijako pocítiť. Daň budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, a preto je rezort financií toho názoru, že nie je potrebná zmena platných zmlúv. Okrem toho, klienti si môžu vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najlepšie podmienky.

 „Poisťovne majú naopak niekoľko možností, ako ceny poistného pre klientov udržať na súčasných úrovniach, či už je to optimalizácia činnosti, zníženie nákladov, napríklad na sprostredkovateľov, alebo zníženie zisku. Zákon by mal začať platiť od októbra tohto roka."

A čo na to poisťovne?

Návrh zákona o poistnej dani, ktorý napriek pretrvávajúcim vážnym rozporom Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie vlády, má podľa vyjadrenia ministerstva „v plnej miere nahradiť existujúci odvod z neživotného poistenia, ktorý v súčasnosti platia poisťovne“. Spomínaný odvod sa však odvádza iba z poistných zmlúv, uzavretých po 1. 1. 2017 a daň z poistenia sa má platiť zo všetkých zmlúv, ktoré poisťovne spravujú – teda niekoľko miliónov kontraktov, konštatuje v úvode svojho stanoviska Slovenská asociácia poisťovní (ďalej aj SLASPO).

Tvrdenie ministerstva, že nie je potrebné vstupovať do zmlúv a meniť ceny, je podľa asociácie zavádzaním verejnosti a nepochopením fungovania poisťovníctva a zmluvných vzťahov v ňom. Práve Ministerstvo financií SR je podľa kompetenčného zákona zodpovedné nielen za  výber daní, ale aj za tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach finančného trhu, teda aj poisťovníctva. To prakticky znamená, že má povinnosť zabezpečiť také legislatívne podmienky, aby občania a právnické osoby mali k dispozícii zdravé finančné inštitúcie, ktoré budú  schopné plniť svoje záväzky voči nim.

Predložený návrh je podľa asociácie však silne v rozpore s touto povinnosťou MF SR, pretože nielen negatívne zasahuje do finančného zdravia poisťovní, ktoré môžu mať problémy so solventnosťou, ale poškodzuje aj spotrebiteľov, pretože daň bude mať samozrejme aj silný vplyv na výšku poistného. Nie je totiž reálne očakávať, že poisťovne budú mať dosť zdrojov zo zisku na zaplatenie dane, keďže celková odvedená daň bude pravdepodobne vyššia, než je sumárny zisk sektora z neživotných poistení. Pritom aj regulácia ochrany spotrebiteľov pri poskytovaní finančných služieb spadá do kompetencie ministerstva.

 „Poisťovne sú už teraz zdaňované štvornásobne – daňou zo zisku, osobitným odvodom zo zisku regulovaných odvetví, 8 % odvodom z neživotných poistení a 8 % odvodom z PZP, “ dodáva prezident asociácie Vladimír Bakeš.

Ministerstvo obhajuje zavedenie poistnej dane daňovou férovosťou pri poskytovaní tovarov a služieb, s tým, že poisťovníctvo nepodlieha dani z pridanej hodnoty. Asociácia však uvádza, že poskytnutím poistného plnenia sa netvorí nová pridaná hodnota, ale ide o zdroj, ktorý umožňuje obnovu poškodených alebo zničených hodnôt. Poistenie je systémovo doplnkom štátneho sociálneho systému, ktorý umožňuje ľuďom zabezpečiť sa za vlastné peniaze v krízových situáciách a nebyť odkázaný na pomoc zo štátneho systému sociálneho zabezpečenia. Civilizované štáty  teda proti nemu nebojujú, ale naopak, vo verejnom záujme ho podporujú.

Návrh MF SR ignoruje  najzásadnejšie  odborné pripomienky sektora, pretože:

  • zavádza retroaktivitu – daň sa má zaplatiť aj z poistných zmlúv uzavretých v minulosti, kde bola cena kalkulovaná bez dane, čo výrazne negatívne ovplyvní solventnosť poisťovní,
  • nepriznáva, že daňovníkom je poistník – aj keď klient to bude musieť v konečnom dôsledku zaplatiť, za cenu vysokých nákladov poisťovne na prepracovanie poistných zmlúv,
  • neoddeľuje daň od poistného – a tým spôsobuje poisťovniam ďalšie zvyšovanie nákladov, napr. na zaistenie a distribúciu,
  • navrhuje účinnosť k 1. 10. 2018 – čo je jednak v rozpore o s vlastnými legislatívnymi pravidlami vlády, ktoré vyžadujú v takýchto prípadoch účinnosť k 1. januáru s primeranou legisvakanciou, s technickými možnosťami poisťovní na rozsiahlu úpravu informačných systémov a so zákonnými právami klientov na včasné informovanie o zmenách v zmluve.

K návrhu zákona sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní negatívne vyjadrili viaceré relevantné subjekty – vrátane Národnej banky Slovenska, verejnosti a Generálnej prokuratúry, ktorá tiež  namietala jeho retroaktivitu.

 „Asociácia apeluje na vládu, aby tento rozporuplný návrh zákona zastavila, a zabránila tak nežiaducemu vplyvu  na finančné zdravie slovenského poisťovacieho sektora a dopadu na zvýšenie cien poistného pre zodpovedných občanov SR. V prípade schválenia zákona v navrhovanej podobe členské poisťovne SLASPO zvažujú podanie na Ústavný súd.“

Dnešné rokovanie vlády

Vláda mala návrh zákona o dani z poistenia na programe svojho dnešného zasadnutia. Tento návrh schválila s pripomienkou. Legislatívny proces si pozrite TU.

Zdroj: Tlačový odbor Ministerstvo financií SR, www.slaspo.sk, rokovania.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 115
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Odvolanie proti rozsudku o vyporiadaní BSM – výška poplatku

Základným pravidlom pri určení sadzby súdneho poplatku podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a výpisu z registra ...

Odvolanie proti rozsudku o vyporiadaní BSM – výška poplatku

Základným pravidlom pri určení sadzby súdneho poplatku podľa § 6 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a výpisu z registra ...

Neexistencia súvislosti medzi § 420 a § 421 CSP, dovolacie dôvody

I. Je ústavne (ale i zákonne) neakceptovateľný taký postup, ktorým by bol dovolateľ nútený vybrať si len jeden z dôvodov prípustnosti ...

Exekúcia členského podielu v bytovom družstve

Členský podiel v bytovom družstve je svojím charakterom iným majetkovým právom, ktoré je definované ako súbor majetkových a nemajetkových ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Ponúkam

Advokátsky koncipient

Sme malá advokátska kancelária s mladým kolektívom, ale i bohatými skúsenosťami, ktorá na trhu pôsobí v rôznych podobách ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Nový zákon má podporiť mladých učiteľovhttps://domov.sme.sk/c/20891855/novy-zakon-ma-podporit-mladych-ucitelov.html

Ministerstvo si uvedomuje, že atraktivita povolania pedagóga je do veľkej miery o platoch.

G. Gál odmieta demontáž protischránkového zákona predloženou novelouhttp://www.teraz.sk/slovensko/g-gal-odmieta-demontaz-protischrank/342516-clanok.html

Miroslav Beblavý v piatok (10.8.) uviedol, že vláda začína demontovať tzv. protischránkový ...

Násilná trestná činnosť oproti roku 2016 poklesla, okrem vrážd však narástol aj počet znásilneníhttps://domov.sme.sk/c/20891122/nasilna-trestna-cinnost-oproti-roku-2016-poklesla-okrem-vrazd-vsak-narastol-aj-pocet-znasilneni.html

V minulom roku zaznamenali 66 215 trestných činov.

Zákon o exekúciách meškáhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/480189-zakon-o-exekuciach-meska/

Zákon, ktorý by zastavil exekúcie staršie ako päť rokov, mal byť v medzirezortnom ...

Dekriminalizácia drog nie je v koalícii aktuálna, aj napriek bodu v programovom vyhláseníhttps://www.webnoviny.sk/dekriminalizacia-drog-nie-je-v-koalicii-aktualna-aj-napriek-bodu-v-programovom-vyhlaseni/

Vo vládnej koalícii v súčasnosti nie je politická vôľa na to, aby mohol minister ...

Kriminalistický ústav má řadu novinek, ale stále se cení důvtip, říká jeho šéfhttps://zpravy.idnes.cz/kriminalisticky-ustav-vyroci-genetika-kriminalistika-pgq-/domaci.aspx?c=A180812_203439_domaci_linv

V policejním Kriminalistickém ústavu už dnes mají dvacet odborností – antropology, chemiky ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2018

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 5/2018

Justičná revue 5/2018

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2018

Bulletin slovenskej advokácie 6/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Právny obzor 3/2018

Právny obzor 3/2018

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2018

Bulletin slovenskej advokácie 5/2018

Časopis Slovenskej advokátskej komory.

Justičná revue 4/2018

Justičná revue 4/2018

Časopis pre právnu prax.

PoUtStŠtPiSoNe
: