Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Česi sa zodpovedne pripravujú na nový Občiansky zákonník

najpravo.sk • 23.1. 2013, 11:52

Minister spravodlivosti Českej republiky Pavel Blažek predložil do legislatívneho procesu návrh nového zákona o osobitných súdnych konaniach, návrh nového registrového zákona, návrh novely občianskeho súdneho poriadku, insolvenčného zákona či tzv. doprovodného zákona, ktorý bude meniť 124 ďalších zákonov. Ide o aktivitu, ktorá smeruje k uvedeniu nového Občianskeho zákonníka do života spolu so Zákonom o obchodných korporáciách a zákonom o medzinárodnom práve súkromnom, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2014.

Asi najvýznamnejšou zmenou v súvislosti s harmonizáciou procesných predpisov by malo byť rozdelenie úpravy civilných súdnych konaní do dvoch samostatných zákonov, kedy občiansky súdny poriadok bude po novom upravovať len sporové konania a úplne nový zákon o osobitných súdnych konaniach bude upravovať nesporové konania a iné osobitné konania, a to za subsidiárneho použitia občianskeho súdneho poriadku. Podľa tohoto zákona sa bude po novom postupovať napríklad v opatrovníckych veciach, v konaní o dedičstve, vo veciach ochrany proti domácemu násiliu či vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.

Okrem legislatívnej činnosti realizuje Ministerstvo spravodlivosti tiež projekt „Nové súkromné právo", ktorého cieľom je zabezpečiť hladkú implementáciu nových predpisov pripravovaných v rámci rekodifikácie. Cieľom projektu je okrem riešenia najpálčivejších interpretačných otázok aj osvetová činnosť, v rámci ktorej sa pripravuje tlač a distribúcia 100 tisíc tematických informačných brožúr, ktoré budú verejnosti distribuované cez sieť Czech point. V rámci projektu je rovnako spracovávaná analýza zahraničných skúseností s implementáciou nového súkromného práva tak, aby prípravy na účinnosť kódexu v Českej republike a jeho samotná aplikácia prebehli pokiaľ možno bez komplikácií.

Aby bola na účinnosť kódexu pripravená aj verejnosť, je jedným z cieľov projektu poskytovať informácie a odpovede na dotazy občanov. Prostredníctvom špecializovaného webu k Občianskemu zákonníku na adrese obcanskyzakonik.justice.cz možno prostredníctvom interaktívneho formulára klásť otázky, ktoré bude na ministerstve spracovávať aparát na to špecializovaných právnikov.

Rozpočet projektu Nové súkromné právo predstavuje 19 miliónov Českých korún, pričom projekt je z 85% financovaný z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť poskytnutých Ministerstvom vnútra a z 15% zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva spravodlivosti ČR.

Zdroj: TS MS ČR
Ilustračné foto: sxc.hu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1469

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: