Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava
Predplatné
Pondelok, 17. jún 2024 | meniny má Adolf , zajtra Vratislav/Vratislava
AKTUALIZOVANÉ: Vývoj sadzieb úrokov z omeškania
↳ Odomknuté

AKTUALIZOVANÉ: Vývoj sadzieb úrokov z omeškania

Úroky z omeškania majú povahu sankcie (sankčné úroky) za omeškanie dlžníka so splnením záväzku (§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Platí sa vedľa vlastného plnenia stanoveným ...

najpravo.sk • 12. Jun, 24
LEGISLATÍVA: Nové sumy stravného
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Nové sumy stravného

najpravo.sk • 07. Jun, 24
Kandidáti na posty na ESĽP a Všeobecný súd Európskej únie
↳ Odomknuté

Kandidáti na posty na ESĽP a Všeobecný súd Európskej únie

najpravo.sk • 05. Jun, 24
Rezort spravodlivosti zriadil komisiu pre prieťahy v konaní
↳ Odomknuté

Rezort spravodlivosti zriadil komisiu pre prieťahy v konaní

najpravo.sk • 04. Jun, 24
Služby obchodného registra majú nový dizajn
↳ Odomknuté

Služby obchodného registra majú nový dizajn

najpravo.sk • 03. Jun, 24
Newsletter: Novinky mesiaca máj 2024
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky mesiaca máj 2024

najpravo.sk • 31. May, 24
Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom
⁋ Premium

Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

najpravo.sk • 31. May, 24
LEGISLATÍVA: Ustanovenia, ktoré zakazujú profesionálnym vojakom združovať sa v odborových organizáciách, sú v rozpore s ústavou
LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela zákona o správnych poplatkoch

Krátke správy

14:20

Justícia v krajinách EÚ: modernizácia našich súdov zaostáva  Európska komisia v pondelok zverejnila porovnávací prehľad krajín v oblasti justície za rok 2024. Prehľad má informatívny charakter, zároveň však slúži ako podklad pre hodnotiace správy EK. Vychádza zo štatistických údajov predchádzajúcich vlád za roky 2022 a 202

11:18

Srbská generálna prokurátorka Zagorka Dolovac na pozvanie Maroša Žilinku navštívila Slovensko  V dňoch 10. – 11. júna 2024 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov generálnych prokuratúr Slovenskej republiky a Srbskej republiky.

13:45

Na Najvyššom správnom súde SR súde sa konal workshop zameraný na aplikáciu antidiskriminačného zákona  V priebehu mesiaca máj sa v Knižnici Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky uskutočnil workshop na tému Vybrané aspekty spojené s aplikáciou antidiskriminačného zákona.

12:44

Návšteva sudcov a prokurátorov z vybraných krajín Európskej únie  Sudcovia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na čele s predsedom tunajšieho súdu prijali v závere mája skupinu sedemnástich sudcov a prokurátorov z rôznych štátov Európskej únie.

17:47

Cena Karola Planka putuje do rúk J. Čentéša a P. Ondrejecha  Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Boris Susko odovzdal vo štvrtok 6. júna 2024 čestné uznanie a študentskú cenu.

13:24

Predsedníčka súdnej rady sa zúčastnila zasadnutia Kolégia predsedov krajských súdov  Kolégium predsedov krajských súdov je neformálne zoskupenie, ktoré začalo písať svoju históriu v roku 2022.

12:13

Najvyšší správny súd SR prijal návštevu zo Súdneho dvora Európskej únie  V dňoch 21. a 22. mája 2024 Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vítal významnú delegáciu zo Súdneho dvora Európskej únie v zastúpení predsedu Koena Lenaertsa a sudcu Miroslava Gavalca.

13:16

Účastníci vzdelávacieho výmenného programu pre justičné autority diskutovali s odborníkmi generálnej prokuratúry  Zahraničných a slovenských hostí prijali prokurátori odborníci z trestného a medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR a predstavili im postavenie a fungovanie slovenskej prokuratúry a jej úlohy v trestnom konaní.

14:11

Zástupcovia súdov a prokuratúr hovorili o bezpečnostných rizikách  Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Michal Sedliak sa dnes stretol so zástupcami súdov, prokuratúr a Súdnej rady Slovenskej Republiky, aby vyhodnotili vzájomnú spoluprácu.

Viac krátkych správ

Anketa

Pravidelný newsletter - dvojtýždenník, by ste radi dostávali v:

Sobotu
40%
Nedeľu
24%
Utorok
36%
Staršie anketyPočet hlasujúcich: 854
AKTUALIZOVANÉ: Vývoj sadzieb úrokov z omeškania
↳ Odomknuté

AKTUALIZOVANÉ: Vývoj sadzieb úrokov z omeškania

Úroky z omeškania majú povahu sankcie (sankčné úroky) za omeškanie dlžníka so splnením záväzku (§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Platí sa vedľa vlastného plnenia stanoveným ...

najpravo.sk • 12. Jun, 24
LEGISLATÍVA: Nové sumy stravného
↳ Odomknuté

LEGISLATÍVA: Nové sumy stravného

najpravo.sk • 07. Jun, 24
Kandidáti na posty na ESĽP a Všeobecný súd Európskej únie
↳ Odomknuté

Kandidáti na posty na ESĽP a Všeobecný súd Európskej únie

najpravo.sk • 05. Jun, 24
Rezort spravodlivosti zriadil komisiu pre prieťahy v konaní
↳ Odomknuté

Rezort spravodlivosti zriadil komisiu pre prieťahy v konaní

najpravo.sk • 04. Jun, 24
Služby obchodného registra majú nový dizajn
↳ Odomknuté

Služby obchodného registra majú nový dizajn

najpravo.sk • 03. Jun, 24
Newsletter: Novinky mesiaca máj 2024
↳ Odomknuté

Newsletter: Novinky mesiaca máj 2024

najpravo.sk • 31. May, 24
Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom
⁋ Premium

Nevyplatenie mzdy zamestnávateľom

najpravo.sk • 31. May, 24
LEGISLATÍVA: Ustanovenia, ktoré zakazujú profesionálnym vojakom združovať sa v odborových organizáciách, sú v rozpore s ústavou
LEGISLATÍVA: Pripravuje sa novela zákona o správnych poplatkoch

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných práv

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom ...

Štatistický register organizácií

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ...

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ...

Živnostenský register

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. ...

Vypočítajte si súdny poplatok

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta presnú výšku súdneho poplatku v sadzbe 6% z predmetu konania. Žalovanú sumu zaokrúhli na celé eurá nadol a výslednú sumu súdneho poplatku zaokrúhli na najbližších 50 centov nadol presne podľa § 7 ods. 11 Zákona o súdnych poplatkoch. Ak podávate žalobu, kde sa predmet konania nedá oceniť, pozrite si výklad "O súdnych poplatkoch".

Výpočet odmeny advokáta

Výsledok:

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Ak však nedôjde k dohode, patrí advokátovi tzv. tarifná odmena, ktorú počíta táto kalkulačka. Základná sadzba tarifnej odmeny advokáta sa stanovuje vo väčšine prípadov podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty. Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby (tzv. režijný paušál). Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Výpočet úrokov z omeškania

%

Výsledok:

Kalkulačka vypočíta výšku úroku z omeškania (penále) z dlžnej sumy. Prednastavená je sadzba 9%, avšak možno ju zmeniť na inú výšku úroku z omeškania. Pri zadávaní dátumu z dátumovníka vyberte najprv rok, potom mesiac a nakoniec deň, od ktorého sa úroky počítajú (deň po dni splatnosti faktúry). Pokiaľ sa vystavuje penalizačná faktúra, ponechajte v okienku "Do" dnešný dátum. Pre bližšie informácie si prečítajte "O úrokoch z omeškania".

PoUtStŠtPiSoNe
: